21 / 04 / 2024

Kadir Topbaş'tan ''Ben masumum'' açıklaması

Kadir Topbaş'tan ''Ben masumum'' açıklaması

Levent İETT arazisinin ihalesine ilişkin Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Belediye akşam üzeri açıklama yaptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesince, Levent'teki İETT Garajı arazisi ihalesine ilişkin yapılan açıklamada, ''Söz konusu gayrimenkulün inşaat haklarını düzenleyen 1/5000 ölçekli nazım imar planına ve ihaleye karşı davaların açılması dolayısıyla Sama Dubai Gayrimenkul A.Ş vekilinin dilekçesi de dikkate alınarak, hukuki yönden değerlendirilmesi yapılmaktadır'' denildi.

Yazılı açıklamada, bugün bazı gazetelerde ''Sama Dubai'nin ihale teminat
bedelini ödemediği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın
buna rağmen ihaleyi iptal etmediği gerekçe gösterilerek hakkında suç
duyurusunda bulunulduğuna'' ilişkin haberler yer aldığı kaydedildi.

Teminat verilmesinin ihaleye giriş şartı olup, buna ilişkin teminat
mektubunun dosyada mevcut olduğu belirtilen açıklamada, teminatın
ödenmesi veya ödenmemesi durumunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

İhalenin 21 Mart 2007'de yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar
kaydedildi:
''İhale işlemlerinin başlamasından satış işleminin gerçekleştiği 21 Mart
tarihine kadar, ihaleye konu parsellere ilişkin 10 Mayıs 2006 onanlı ve
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına karşı açılmış herhangi bir
dava belediyemize tebliğ edilmiş değildir. Ancak, satış ihalesinin
yapılacağı tarihte günlük gazetelerde çıkan haberler üzerine yaptığımız
araştırma sonucunda, 19 Mayıs 2006 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planının yürütmenin durdurulması ve iptali talebi ile TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından İstanbul 7. İdare
Mahkemesinin 2006/2974 esasında kayıtlı olarak; TMMOB Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
tarafından da İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2007/547 esasında kayıtlı
olarak davaların açıldığı, ancak tarafımıza tebligat yapılmadığı
öğrenilmiştir.''
Mimarlar Odasının davasısın 27 Mart, Şehir Plancıları ile İnşaat
Mühendisleri odalarının açtıkları davanın ise 30 Mayısta belediyeye
tebliğ edildiği belirtilen açıklamada, ''Ayrıca, TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi tarafından ihale işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali
talebi ile İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 2006/854 esasında kayıtlı dava
açıldığı, 28 Mayıs 2007 tarihinde mahkemeden belediyemize yapılan
tebligatla öğrenilmiştir'' denildi.

Açıklamada, ihaleyi kazanan Sama Dubai Gayrimenkul A.Ş tarafından ihale bedelinin son ödeme günü olan 28 Mayısta bir ödeme yapılmadığı, şirketin vekili tarafından aynı gün belediyeye verilen bir dilekçeyle, ihale
işlemlerinin belirtilen davalar nedeniyle konu açıklığa kavuşana kadar
durdurulmasının talep edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ''Bu nedenle, söz konusu gayrimenkulün inşaat haklarını
düzenleyen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ve ihaleye karşı yukarıda
belirtilen davaların açılması dolayısıyla Sama Dubai Gayrimenkul A.Ş
vekilinin dilekçesi de dikkate alınarak, hukuki yönden değerlendirilmesi
yapılmaktadır'' denildi.


Geri Dön