03 / 03 / 2024

KAGİDER: Türkiye'de kadınların yüzde 70'i iş gücünün dışında!

KAGİDER: Türkiye'de kadınların yüzde 70'i iş gücünün dışında!

"Türkiye’de Kadınların İş gücüne Katılımı" başlığı ile hazırlanan raporda, kadınların istihdam edildikleri işlerin özelliklerine bakıldığında son on yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde ise arttığı belirtildi.Raporda yer verilen Türkiye İstatistik Kurumu Hane Halkı İş gücü Anketleri 2021 sonuçlarına göre Türkiye’de 15 ve üzeri yaştaki iş gücüne katılım oranı yüzde 51,4 düzeyinde. Bu oran erkeklerde yüzde 70,3 kadınlarda ise yüzde 32,8 oranında.

KAGİDER: Türkiye de kadınların yüzde 70 i iş gücünün dışında!

PANDEMİ KADIN ÇALIŞANI ETKİLEDİ

Bloomberght’nin haberine göre Kadınlarda son on yılda yüksek nitelikli işlerde istihdamın azaldığı, düşük nitelikli işlerde ise arttığı belirlenirken, pandeminin iş gücüne katılımın üzerindeki olumsuz etkisini kadınlarda daha fazla olduğu görüldü. İstanbul’da her üç genç kadından birinin ne istihdam ne eğitimde yer aldığı; kadınların ücretli iş gücünde yer almasına yönelik tutumlar ile iş gücüne katılımları arasında paralellik gözlendiği gibi sonuçlar ortaya çıktı.


Geri Dön