21 / 04 / 2024

Kaks (Emsal) ve Taks nedir?

Kaks (Emsal) ve Taks nedir?

Gayrimenkul sektörünün lügatında olan Kaks ve Taks'ın ne olduğunu merak edenlerin sayısı oldukça fazla. Kentsel dönüşüm projesiyle ayyuka çıkan bu konuların anlamlarını ve ne tür matematiksel hesaplamalar içerdiğini öğrenmek için bu haberi okuyun...
Bazı mevzular vardır ki, sadece bulunduğu sektöre özel olurlar. Kaks ve Taks’ta inşaat sektörünü ilgilendiren konulardan. Kaks denilen aslında emsalin eş anlamlısı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirilen Kentsel Dönüşüm projesiyle gündeme gelmeye başladı. Özellikle, Kentsel Dönüşüm’de 3 emsal sınırının getirilmesi “Emsal (Kaks) nedir?” ve “Nasıl hesaplarım?” sorularının çoğalmasına neden oluyor.   


Kaks ve Taks’ın anlamlarını net algılayabilmek için, öncelikle İmar Durum Belgesi’nin ne olduğunu bilmek gerekiyor. İmar Durum Belgesi, sahip olunan parsele nasıl bir bina yapılacağını gösteren bir belge. Yani parsele konut mu, AVM mi, ofis mi yapılabileceğini içeren bilgilerle, söz konusu Kaks ve Taks gibi parselin durumunu gösteren tüm bilgiler İmar Durum Belgesi’nde mevcut.    


Emsal (kaks) ne demek? 

Parselin bilgilerini içeren bir belge olan İmar Durum Belgesi’nde yer alan maddelerden biri olarak çıkıyor karşımıza Kaks ve Taks değerleri de. Bunlardan “Kaks” yani uzun ifadesiyle “Kat Alanı Katsayısı” aslında emsal anlamına geliyor. Emsal ise, arsaya inşa edilecek toplam inşaat alanının belirlendiği bir hesaplama. Mesela, 1500 metrekarelik bir arsanın imar durum belgesinde Kaks değeri 1.50 yazsın. Kaks değeriyle o arsa üzerine inşa edilebilecek toplam inşaat alanı şu şekilde görülebiliyor; 1500 . 1.50 = 2250 metrekare inşaat alanına sahip yapı yapılabilir sonucuna ulaşılıyor. 


Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında alınan bir karar da, parselini birleştiren hak sahiplerine emsal satış hakkı verilmesi. Bu durum tasarımı ferah ve planlı yapıların çoğalmasına yol açıyorken, ayrıca emsalin 1 olduğu bir yerde, yapılar 10 bin metrekareye kadar birleşirse, emsal artışı 1.25 veya 1.50 olabiliyor. Bu oranı bir hesaplamayla örneklendirirsek; yine 1500 metrekarelik arsayı ele alıp, bu arsayı yanındaki aynı orandaki arsayla birleştirirsek Kaks değeri 2.00’a kadar çıkar. Yani bu durumda 3000 . 2.00 = 6000 metrekarelik inşaat alanına yapılar yapılabilir. Bu alanda da ortalama 50 daire yükseltilebilir. 


Gelelim Taks hesaplamasına…

İmar Durum Belgesi’deki diğer bir değer de “Taks”. “Taban Alanı Katsayısı” olan Taks ise arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranı anlamına geliyor. Yine bir hesaplamayla örneklendirirsek; Taban alanı / arsa alanı formülünü baz alarak 1500 metrekarelik söz konusu arsaya 1500 . 0,30 = 450 metrekarelik taban oturumlu yapı yapılabilir anlamına geliyor.  


İstanbul’da neler oldu? 

Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında İstanbul için beklenen kaks yani emsal oranı geçtiğimiz sene netletmişti. Buna göre, İstanbul’un bütün ilçelerinde emsalin 3’ü geçmeyeceği karara bağlandı. İstanbul’da sadece Fikirtepe’de emsal oranı 4.14. Bunun nedenini de belediye, bölgenin pilot bölge seçilmesine bağlamıştı. 


Proje kapsamında alınan diğer bir önemli karar da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı emsal artışı. Buna göre, Kentsel Dönüşüm’de sıkışık binaların olduğu arsaları birleştirenlere emsal artışı izni veriliyor. 


Kadıköy Belediyesi de emsal artışı konusunda belediyeye sunduğu planın geri dönüşünü bekliyor. Buna göre ise, Kadıköy’de mevcut 2.07 olan emsalin 2.50’ye çıkarılması talep edildi. 


Şebnem BER/Emlakkulisi.com 


Geri Dön