05 / 03 / 2024

Kamulaştırılmış gayrimenkulün bedeli ne zaman ödenir?

Kamulaştırılmış gayrimenkulün bedeli ne zaman ödenir?

Posta Gazetesi köşe yazarı olan Tamer Heper bugünkü yazısında okuyucusunun sorduğu '' Kamulaştırılmış gayrimenkulün bedeli ne zaman yapılır?'' sorunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...Kamulaştırması yapılan gayrimenkulün bedeli mahkeme kararından ne kadar sonra yapılır? 


Kamulaştırma yapılan gayrimenkul için değer tespiti mahkemece bilirkişilere yaptırılır. Bilirkişilerin yaptığı tespitten sonra mahkeme kamulaştırılacak gayrimenkulün, kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar vermez, kamulaştırmayı yapan kuruma kamulaştırma bedelini yatırması için süre verir. Bu sürede bedel yatırılmadığı müddetçe kamulaştırma işlemi devam etmez. Mahkemenin verdiği süre içinde milli bir bankaya kamulaştırma bedeli yatırıldığında o gayrimenkulün idare adına tapuda tesciline karar verilir. Bu bedel yatırılmadan gayrimenkul idare adına tescil edilemez. Bu bakımdan gayrimenkul elden gittiği halde para gelmiyor endişesi yoktur. Para yatırılmadan gayrimenkul idare adına tescil olunamayacağına göre mahkemeden gerekli kararın çıkması için idare en kısa zamanda bu parayı yatırmak zorunda kalır. Elbette ki kamulaştırmayı yapan kurum da gayrimenkulün adına tescil işlemini tamamlamak için ve mahkemeden karar alabilmek için bu bedeli en kısa zamanda yatıracaktır.


 

Sonra bir de bu gayrimenkulü kamulaştırma amacına yönelik olarak kullanıp kullanmama durumu söz konuludur. Şöyle: Kamulaştırmayı yapan kurum, gayrimenkulün kamulaştırma bedeli kesinleştikten sonraki beş yıl içinde gayrimenkulü kamulaştırma amacına uygun olarak kullanmadığı takdirde, malik mahkeme karan ile gayrimenkulünü geri alabilir. Bunun için iki şart vardır; beş yılın sonunda bir yıl içinde iade talebi ile dava açmak ve almış bulunduğu kamulaştırma bedelini yasal faizi ile birlikte iade etmek. Bu şartlar oluştuğu takdirde gayrimenkul geri alınabilir. Umarım okuyucumun ihtiyacını karşılamışımdır. Tamer HEPER/Posta


Geri Dön