14 / 07 / 2024

Kapıcı dairesi kiraya verilir mi 2024?

Kapıcı dairesi kiraya verilir mi 2024?

Apartmanın ortak alanı olan kapıcı dairelerinin kiraya verilip verilemeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki kapıcı dairesi kiraya verilir mi? Apartmanın ortak alanları arasında yer alan kapıcı daireleri; Asansör, kalorifer dairesi, giriş koridoru, otopark, saçaklar, sığınak gibi kat maliklerinin kullanma yetkisi kapsamındaki alanlar olarak belirtiliyor.

Yasaya göre eğer bir apartmanda 12 daireden fazla daire varsa o binalarda kapıcı dairesi bulundurmak zorunlu. Verilen detaylara göre doğrudan hava ve ışık alması gereken kapıcı dairelerinin ayrıca en az 30 metrekare genişlikte inşa edilmesi gerekiyor. 

Apartmanın ortak alanı olan kapıcı dairelerinin kiraya verilip verilemeyeceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki kapıcı dairesi kiraya verilir mi? 

Avukat Tarık Çakmak resmi X hesabı https://twitter.com/avtarikcakmak üzerinden yaptığı paylaşımda kapıcı dairesinin kiraya verilip verilemeyeceğiniz paylaştı. 

Tarık Çakmak'ın paylaşımı şu şekilde:


KAPICI DAİRESİ KİRAYA VERİLİR Mİ ?

Kat Mülkiyeti Kanunu madde 45 uyarınca; ortak yerlerden olan kapıcı dairesinin kiraya verilebilmesi için tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları gerekmektedir.

Yargıtay 20. HD
2017/5338 E
2019/217 K

 KARAR 


Dava; 31.01.2015 tarihli kat malikleri kurulu toplantısında alınan kararların iptali istemine ilişkindir.
---
Kat Mülkiyeti Kanununun 45. maddesi; "Ana gayrimenkulün bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar veya ana yapının dış duvarlarının, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri ancak bütün kat maliklerinin oy birliğiyle verecekleri karar üzerine yapılabilir." hükmünü amirdir. Anılan yasa hükmü uyarınca; ortak yerlerden olan kapıcı dairesinin kiraya verilebilmesi için tüm kat maliklerinin oy birliği ile karar almaları gerekmesine rağmen, incelenen dosya kapsamında, kapıcı dairesinin kiraya verilmesine ilişkin olarak kat maliklerince oy birliği ile alınmış bu yönde bir karar bulunmamaktadır. Buna göre; toplantıda alınan kararlardan sadece kapıcı dairesinin kiraya verilmesi ile ilgili talep yönünden davanın kabulü yerine, yerinde olmayan gerekçelerle toplantıda alınan kararların tamamı yönünden kabul kararı verilerek, alınan kararların tamamının iptal edilmesi yerinde olmamıştır.
---
Kabule göre de; dosya kapsamından ve dava dilekçesinden; davacının isteminin 31.01.2015 tarihli kat malikleri kurulunda alınan kararların iptali istemine ilişkin olmasına rağmen, "hüküm" fıkrasının "..." nolu bendinde "31/05/2015 tarihli kat malikleri kurulu kararlarının iptaline" karar verilerek, şüphe ve tereddüt uyandıracak, infazda tereddüt yaratacak şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

 

 

Bankaların mevduat faizi yarışı iyice kızıştı! 150 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi ne kadar Şubat 2024?

Kira geliri elde edip Mart'ta beyanname vermeyene ceza var! Evi ve iş yeri kirada olanlar bu rakamlara dikkat!

Doğu Avrupa’nın en büyük inşaat projelerinden biriydi... İnşaat işçileri grev kararı aldı!


Geri Dön