15 / 06 / 2024

Karabük'te Özen Sitesi'nde 111 bin TL'ye icradan daire!

 Karabük'te Özen Sitesi'nde 111 bin TL'ye icradan daire!

T.C. Merkez/Karabük 2. İcra Dairesi, Karabük merkez Yenişehir mahallesinde bulunan Özen Sitesi'ndeki daireyi 111 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 03 Ağustos 2012 Cuma günü 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;


T.C. MERKEZ / KARABÜK 2. İCRA DAİRESİ

2012/227 TLMT.

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:

Taşınmazın Bilgileri: Karabük Merkez, Yenişehir Mahallesi, 195 ada, 29 Parselde kayıtlı, 10/520 arsa paylı, (1421,60) m2 arsa üzerinde bulunan, kat mülkiyetti 2 blok kagir apartmandan, B Blok 1. kat 16 bağımsız bölüm numaralı meskendir.

Taşınmazın Özellikleri: Taşınmazın adresi, Karabük Merkez, Şirinevler Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, Özen Sitesi B Blok No: 7'dir. Taşınmazın bulunduğu bölgede altyapı ve belediye hizmetleri tam olarak sağlanmıştır. Şehrin en gelişmiş bölgelerinden birinde yer almaktadır. Betonarme karkas olarak yapılmış bina, ayrık nizam olup, Bodrum kat + Zemin Kat + 5 Normal kattan oluşmaktadır. Her katta iki farklı kotta olmak üzere 4'er daire bulunmakta olup bina içerisinde aydınlatmaya yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiş ışıktık galerisi bulunmaktadır. Asansör bulunmaktadır. Bodrum katta, binaya ait birkaç araçlık kapalı otopark ve binanın oturum alanı dışında kalan parsel bünyesinde de birkaç araçlık açık otopark imkanı bulunmaktadır.

Kıymet takdirine esas 16 bağımsız bölüm numaralı daire, konut olarak kullanılmakta ve "3 oda, bir salon, banyo, tuvalet ve mutfaktan müteşekkil olup yaklaşık 100 m2 kullanım alanı mevcuttur. Yaklaşık 10 m2 lik bir kör odası bulunmaktadır. Dairenin cepheleri kuzeydoğu ve kuzeybatı yönlerinedir. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar ise ahşap kapıdır. Daireye ait 1 adet balkon bulunmakta olup mutfağa açılmaktadır. Daire içinde doğalgaz hattı döşenmiştir. Taşınmazın kıymetini yıpranma bedeli düşülerek arsa bedeli ilave edilmiştir. Tüm bu hesaplamalar neticesinde, kıymet takdiri istenen taşınmazın değerinin rapor düzenlenme tarihi itibari ile;

111.000,00 TL olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Takdir Olunan Kıymeti: 111.000,00 KDV Oranı: %1

1.Satış Günü: 03/08/2012 Cuma, 10:00 -10:10 saatleri arasında

2.Satış Günü: 13/08/2012 Pazartesi, 10:00 -10:10 saatleri arasında

Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.

Satış Şartları:

1-Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte KARABÜK ADLİYESİ GİRİŞKAT ASANSÖR YANI SATIŞ ODASI'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin

% 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, birikmiş emlak vergi borcu1/2 tapu harcı satış bedelinden ödenir, ihale damga pulu, 1/2 tapu harcı, tahliye ve teslim masrafları, KDV alıcıya aittir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/227 tal sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan, olunur. Kendisine tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı, ilanen tebligat yerine geçecektir. 15/06/2012

(İc.İf.K. 126)B: 40587

 (www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!


Geri Dön