25 / 07 / 2024

Karataş Belediyesi kaçak yapıya savaş açıyor!

Karataş Belediyesi kaçak yapıya savaş açıyor!

Karataş Belediyesi kaçak yapıya savaş açıyor. Karataş Belediyesi kaçak yapıya savaş açıyor Karataş belediye Başkanı Boğaçhan Ünal; Karataş'ta imarsız ve izinsiz yapıların en kısa zamanda düzenlemelerinin yapılacağı müjdesini verdi.
Meclis toplantısında alınan kararlar ile Karataş için ciddi anlamda büyük sorun oluşturan konuların çözümü için ilk adım oldu. 


Gündem maddelerinin 1 .si yerleşim yerlerinde bulunan hayvan ağıl ve ahırlarının Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığınca yapılan inceler neticesinde insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturması nedeni ile belirlenen mahallelerden kaldırılarak yerleşim yerlerinin dışına taşınması idi. Oylamaya sunulan madde meclis üyelerince kabul edildi. 


Gündemin 2. Maddesi Adalı Mahallesinde 3402 sayılı kanun hükmünce kadastro çalışması için 6 kişiden oluşan (3 asil,3 yedek )bilirkişi görevlendirilmesi oldu. 


Gündemin 3. Ve son maddesi ise Sahillerimizde ve mahallelerimizde çevre düzenlemelerinin yapılması konusu idi. 

Turistik bir ilçede çarpık kentleşmenin görsellik açısından iyi bir görünüm vermediği göz önüne alınarak çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi gerekliliğinin önemli olduğu vurgulanan belediye meclis toplantısında; yolların ve sahillerin imar planı sınırları içerisinde izinsiz yapıların düzenlenmesi kararı alındı. 


Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal; Çöp Toplama ve Biriktirme alanı konusunda meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Ünal Karataş için ciddi sorun oluşturan çöp biriktirme alanı ve çöp alımı için girişimlerin yapıldığını ve çöp toplama noktasının belirlenerek çöp alım istasyonu kurulumu için ihalenin gerçekleştiğini, İstasyonun en kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçirileceğini söyledi. 


Görüşülen diğer konular yolcu bekleme noktalarına durak yapılması, Kahvehanelerin çarşı merkezinden kaldırılması, Çarşı içi araç trafiğinin önüne geçilerek kaldırımların genişletilmesi, Otopark ihtiyacı ve 4000 m2 kapalı semt pazı yapım çalışmaları, Su şebekelerinin yenilenmesi çalışmalarında son pürüzlerin giderilmesi oldu. 


Adana Bölge


Geri Dön