25 / 06 / 2024

Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kanunen her kat malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkı bulunuyor. Peki, dairesini kiraya veren ev sahibi oy kullanabilir mi? Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?Kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?

Kanunen apartmanda yılda en az 1 kez genel kurul toplantısının düzenlenmesi gerekiyor. Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikleri apartman ile ilgili alınacak her kararda söz sahibi oluyor. 


Her kat malikinin arsa payı oranına bakılmaksızın bir oy hakkı bulunuyor. Buna karşılık konutunu kiraya veren kimsenin de tek bir oy hakkı bulunduğu için oyu ev sahibi kullanıyor. Peki, kat malikleri kurulunda kiracının oy hakkı var mıdır?


Ev sahibi oy kullanan kiracıların, yönetimde söz söyleme hakkı bulunmuyor. Ancak kendisine izin verilmesi durumunda dilek ve önerilerini dile getirebiliyor.


Ev sahibinin oy hakkını kullanmaması, vekaletini kiracısına vermesi durumunda kiracılar genel kurulda oy kullanma hakkına sahip olabiliyor. 


Oya katılma..

Madde 31 – Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. 

 

Anagayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir; bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz; oy hesabı yapılırken kesirler gözönüne alınmaz. 

 

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekalet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. 

 

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz. 

 

(Değişik son fıkra: 14/11/2007-5711/16 md.) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. 


Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tâbi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. 


Apartman yönetimi yönetmeliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön