18 / 07 / 2024

Kayseri ve Aydın'da 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla 19 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Kayseri ve Aydın'da 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla 19 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Belediyeler, Kayseri ve Aydın'daki 19 adet arsa ve araziyi 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satıyor. Peki gayrimenkullerin satış ihalesi hangi tarihlerde? İşte ilan metinleri... 
Belediyeler tarafından, Kayseri ve Aydın illerinde yer alan 15 adet arsa ile 4 adet arazi satışa sunuluyor. Söz konusu satışlara ilişkin ilan metinleri yayımlandı. 

Kayseri Kocasinan Belediyesi, Merkez ilçesinde yer alan konut imarlı 15 adet arsayı satıyor. Arsaların satış ihalesi 23 Temmuz'da saat 14:05'te yapılacak. 

Kayseri Kocasinan'daki arsaların büyüklükleri 1.281,15 metrekare ile 2 bin 281,85 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 93 bin TL ile 188 bin 250 TL arasında değişiyor. 

Arsaların fiyatları ise 3 milyon 100 bin TL'den başlıyor, 6 milyon 275 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Kayseri ve Aydın da 200 bin TL den başlayan fiyatlarla 19 adet arsa ve arazi satılıyor! 

Aydın Karacasu Belediyesi de tarla vasıflı 4 adet araziyi 25 Temmuz'da saat 14:00'te açık teklif usulü ile satışa sunuyor. Arazilerin yüzölçümleri 1.053,87 metrekare ile 10 bin 604 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 6 bin TL ile 72 bin TL arasında değişiyor. 

Aydın Karacasu'daki tarla vasıflı arazilerin fiyatları ise 200 bin TL'den başlıyor ve 2 milyon 500 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Kayseri ve Aydın da 200 bin TL den başlayan fiyatlarla 19 adet arsa ve arazi satılıyor! 

İlan metni: 

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından:

Madde 1- İhalenin Konusu:  Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 15  ( On Beş ) adet taşınmaz satış ihalesidir.

 

SMahalleAdaParselAlan m2İmar DurumuMuh.Bed. TLGeç.Tem. TLTarihSaat
1Oymaağaç1210111.358,65Konut Alanı3.100.000,0093.000,0023.07.202414:05
2Oymaağaç1210121.384,17Konut Alanı3.100.000,0093.000,0023.07.202414:10
3Oymaağaç1210131.383,70Konut Alanı3.100.000,0093.000,0023.07.202414:15
4Oymaağaç1210141.391,59Konut Alanı3.100.000,0093.000,0023.07.202414:20
5Oymaağaç1210151.385,49Konut Alanı3.100.000,0093.000,0023.07.202414:25
6Oymaağaç1210161.353,38Konut Alanı3.100.000,0093.000,0023.07.202414:30
7Ertuğrulgazi1211222.281,85Konut Alanı6.275.000,00188.250,0023.07.202414:35
8Ertuğrulgazi1211551.315,51Konut Alanı3.600.000,00108.000,0023.07.202414:40
9Erkilet Generalemir1634531.281,15Konut Alanı3.500.000,00105.000,0023.07.202414:45
10Erkilet Generalemir1634541.281,15Konut Alanı3.500.000,00105.000,0023.07.202414:50
11Erkilet Generalemir1634551.281,15Konut Alanı3.500.000,00.105.000,0023.07.202414:55
12Erkilet Generalemir1633931.239,06Konut Alanı4.050.000,00121.500,0023.07.202415:00
13Erkilet Generalemir1633961.028,92Konut Alanı3.350.000,00100.500,0023.07.202415:05
14Erkilet Generalemir1633821.471,26Konut Alanı4.800.000,00144.000,0023.07.202415:10
15Erkilet Generalemir1633831.471,26Konut Alanı4.800.000,00144.000,0023.07.202415:15


Madde 2- İhalenin Tarihi, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:  Söz konusu taşınmazların ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarihte, Kayseri Kocasinan Belediyesi, Meclis Toplantı Salonunda, İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç 23.07.2024 SALI günü, Saat 12.00’ye kadar, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Madde 3- İhalenin Yapılış Şekli: İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c gereğince açık teklif usulü ihale ile her bir parselin ayrı ayrı ihalesi yapılacaktır.
 
Madde 4- İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 750,00-TL (Yedi Yüz Elli Türk Lirası) olup, Kocasinan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Gelir Şefliğinden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye Aslının Aynıdır diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir.

Madde 5- Taşınmazların Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları: Yukarıdaki tabloda her bir taşınmaz için muhammen bedel belirtilmiştir.  İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri taşınmazla ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Belediyemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıfbank Tüm
Şubeler TR 65 0001 5001 5800 7292 5215 31 İban numaralı Halkbank Tüm Şubeler TR44 0001 2001 6470 0007 0000 01 iban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaralarını belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubunda ihalesine katılmak istenilen taşınmazın ada ve parsel numaraları yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

Madde 6- Ödeme Şekli: Sözleşme imzalandıktan sonra, 15 gün içerisinde İhale bedelinin %30’u, vergiler, ilan bedeli ( Televizyon, Gazete, Billboard, vb.) gibi masraflar, alıcıya ait olup peşin ödenecektir. Kalanı ise 8 (sekiz) eşit taksit halinde ödenecektir. Alıcı tarafından taksitli ödeme tercih edildiğinde kurumumuzla alıcı arsında taksitli satış sözleşmesi yapılacak olup sözleşme damga vergisi tahsil edilecektir. Peşin ödeme tercih edildiğinde sözleşme damga vergisi tahsil edilmeyecektir.

Madde 7- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
7.1-) Gerçek Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.1.1-) İhaleye iştirak edecek kişi vekil ise Noter tasdikli Vekâletname (Aslı),
7.1.2-) Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi (Aslı),
7.1.3-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.1.4-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),               
7.1.5-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı yada idarece tasdikli sureti),
7.1.6-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, Teminat mektubu süresiz ve Teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.1.7-) İhaleye iştirak eden tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imza edilmesi gerekmektedir,
7.1.8-) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),
7.1.9-) Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir. Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.
7.2-) Tüzel Kişilerden İstenilecek Belgeler;
7.2.1-) Tebligat için yasal adres bildirimi,
7.2.2-) Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Belediyemizden alınacaktır),
7.2.3-) İhaleye ait dosya alındı makbuzu (Aslı ya da idarece tasdikli sureti),
7.2.4-) Geçici Teminatın Belediye veznesine veya yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair makbuz veya banka dekontu (Aslı). Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.
7.2.5-) Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Aslı),
7.2.6-) Şirket (Tüzel kişilik)  hissedarı olmayanların, Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletname. (Aslı),
7.2.7-) Tüzel kişiliğin ihale yasaklısı olmadığına dair taahhütname (Belediyemizden alınacaktır),            
7.2.8-) Dernek, birlik, vakıf, vb. olması halinde Noter tasdikli mal satın alma yetkisini gösterir genel kurul kararı (Aslı),
7.2.9-) Dernek, birlik, vakıf, vb. Temsilen İhaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı) 
7.2.10-) Dernek, birlik, vakıf, vb.’ nin kuruluş tüzüğünün, Noter tasdikli fotokopisi ve faaliyetine devam ettiğine dair ilgili makamlardan alınmış olan belge (Asılları),
7.2.11-) İhaleye iştirak eden ya da yetkili vekili tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
7.2.12-)Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin, Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhine havi olması gerekmektedir.              Belgelerin aslı ile birlikte yeminli tercüman tarafından, tüm belgelerin Türkçe tercüme edilmiş nüshalarının da bulunması gerekmektedir.

7.3-) Ortak Girişim Olması Halinde; 
7.3.1-) Ortaklığı oluşturan her bir ortak için, gerçek kişi ise bu ilanın (7.1) bendinde belirtilen belgelerin, tüzel kişilik ise, bu ilanın (7.2) bendinde belirtilen belgelerin yanı sıra, aşağıda belirtilen belgelerin           dosyasında bulunması gerekmektedir.
7.3.2-) Ortakların hisselerini ve pilot ortağı gösterir ortaklık sözleşmesi,         

Madde 8- İhale İlanı Hakkında: İş .bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

----------------------------

Karacasu Belediye Başkanlığından 
                   İHALE İLANI

                                              

1- Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Ataeymir/Cumhuriyet Mahallesi 308 ada 19 Parsel, Işıklar Mahallesi 108 ada 11 parsel, Karacaören Mahallesi 128 ada 12 parsel ve Palamutçuk Mahallesi 102 ada 91 parselde kayıtlı taşınmaz satışı Belediye Meclisimizin 05.06.2024 tarih ve 56-57-58-59 sayılı Kararlarına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 25.07.2024 Perşembe günü Açık Arttırma Teklif Usulü ile SATIŞI yapılacaktır.
2-İhaleler 25.07.2024 tarihinde Karacasu Belediyesi Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.


S.N

MAHALLE

MEVKİİ

ADA/
PARSEL

YÜZÖLÇÜMÜ

NİTELİĞİ

MUHAMMEN
SATIŞ BEDELİ

İHALE SAATİ

GEÇİCİ TEMİNAT

1

Ataeymir/Cumhuriyet Mahallesi

Alapıyan

308/19

9.617,58 m²

Tarla

2.500.000,00 TL
 

14.00

75.000,00 TL
 

2
Işıklar MahallesiYuvatepesi altı108/1110.604,00 m²Tarla2.400.000,00 TL  14.1072.000,00 TL
 

3
Palamutçuk MahallesiGöçüklük102/919.723,36 m²Tarla1.000.000,00 TL14.2030.000,00 TL

4
Karacaören MahallesiKöyiçi128/121.053,87 m²Tarla200.000,00 TL14.306.000,00 TL


3-İstekliler 25.07.2024 tarihinde ihale saatine kadar teminatlarını yatırarak Belediyemiz Encümeni huzurunda yapılacak ihaleye katılabileceklerdir. Herhangi bir sebeple yapılamayan ihale ikinci ihale tarihi olan 01.08.2024 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. İhale tekrar sonuçlanmazsa 15 gün içerisinde pazarlığa bırakılarak, ihale sonuçlanacaktır.
4-Muhammen satış bedeli her taşınmaz için ayrı ayrı belirlenmiş olup, Geçici teminat muhammen bedelinin (%3) nispetindedir.
5-İhaleye ait Şartnameyi almak isteyenler yazılı müracaatları halinde Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden 1.000,00 TL karşılığında temin edebilirler.
6- İhaleye Katılacak Kişinin İhale Anında Yanında Bulundurması Gereken Evraklar:
  a) Türk vatandaşı olmak,
  b) Nüfus cüzdan sureti,
  c) İhale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir belgenin ibrazı,
  d) Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriliyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve imza sirküleri,
 e) İhale anında Savcılıktan veya e-devlet üzerinden alınan adli sicil kaydı,
 f) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
 g) Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Belediyemize borcu olanlar ihaleye katılamaz.    
8-Onaylanan ihale kararları, Şartnamenin 10. maddesinde belirtildiği üzere tebliğinden itibaren 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 57. maddesi gereğince 15 gün içinde, ihale bedelini ve diğer teminatları peşin ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uymadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat gelir kaydedilir.
9- İhale bedeli ve diğer teminatlar ödendikten sonra on (10) iş günü içinde tapu devir işlemi yapılacaktır. İhaleyle ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ve tapu devir işlemlerine ait giderler alıcıya aittir.
10-İhaleye katılım sağlayacak iştirakçiler, ihale saatlerinde ihale sürecine bağlı değişiklik olacağını göz önünde bulunduracaklardır.
11- İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, idaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. 
12-İhale ile ilgili diğer şartlar Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden öğrenilebilir. 08.07.2024

Beton fiyatları Temmuz 2024! C20, C25, C30 ve C40 beton fiyatları belli oldu! İşte KDV, nakliye ve pompa dahil fiyatları

Türkiye’de asgari ücretli brüt maaşının tamamı ile 84,6 ay çalışarak araba alabiliyor: Almanya'da bu rakam 15,4 ay!

Japon uzman Yoshinori Moriwaki'den bu şehirler için yeni uyarı: 7,5 büyüklüğünde deprem olabilir!


Geri Dön