01 / 03 / 2024

Kentsel dönüşümde arsa payı nasıl düzeltilir?

Kentsel dönüşümde arsa payı nasıl düzeltilir?

Kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan en büyük sorunlardan biri hatalı arsa payları olarak karşımıza çıkıyor. Peki kentsel dönüşümde arsa payı nasıl düzeltilir? İşte kentsel dönüşüm arsa payları...Kentsel dönüşümde arsa payı nasıl düzeltilir?

Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında, risk teşkil eden eski binalar yıkılarak yerine yeni yönetmeliklere bağlı olarak yeni binalar yapılıyor. Bu hususta karşılaşılan en büyük sorunlardan biri hatalı arsa payları olarak karşımıza çıkıyor.


Bilindiği üzere arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulurken, ana yapının veya yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında arsadan pay verilmesi olarak ifade ediliyor.


Bir diğer ifade ile arsa payı bir taşınmazda bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet payı olarak karşımıza çıkıyor. Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulurken bağımsız bölümler üzerine rayiç değerler orantısında (konum, cephe, büyüklük vb. olgular gözetilerek) verilen paydır. 


Arsa payı bir taşınmazda ya kat irtifakı kurulurken ya da kat mülkiyetine geçilirken kurulur.


Kentsel dönüşümde hatalı arsa payında sorun bina yıkılıp toprak tapusuna dönüldüğünde ortaya çıkıyor. 


Bina yıkılmadan önce her biri eşit olan bu bağımsız bölüm sahiplerinin, bina yıkılıp arsa tapusuna dönüldüğünde bir daire bedeline yakın hak kaybı yaşamaları veya bir daireye yalan hakka kavuşmaları anlaşmazlıklara sebep oluyor.


Kentsel dönüşüm sürecinin kanunun emredici hükümleri sebebiyle riskli bina, riskli bölge gibi kesin yıkımla sonuçlanacak süreçleri başladığında sürecin çok hızlı işleyip yıkımla sonuçlandığı da düşünüldüğünde bina yıkılmadan önce zamanında önlem alınması gerekiyor. 


Kentsel dönüşüm sürecinde, binada maliklerin arsa paylarının hatalı olmasından dolayı dava yolu ile bunu düzeltebiliyor.Kentsel dönüşümde arsa payının düzeltilmesi!


Geri Dön