25 / 06 / 2024

Kentsel dönüşümde devlet desteği!

Kentsel dönüşümde devlet desteği!

Kentsel dönüşüm faaliyetleri dahilinde riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak, yerine sağlam yapılar inşa ediliyor. Bu noktada devletin bazı yardımları bulunuyor. İşte kentsel dönüşümde devlet desteği...Kentsel dönüşümde devlet desteği!

Kentsel dönüşüm faaliyetleri dahilinde riskli alanlarda yer alan riskli binalar yıkılarak, yerine sağlam yapılar inşa ediliyor. Kentsel dönüşümde devlet kat maliklerine ve riskli binadaki kiracılara devlet bazı desteklerde bulunuyor.


Kentsel dönüşümde kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebiliyor.


Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.


Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir. Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.


Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.


Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.


Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.Kentsel dönüşüm için kredi veren bankalar!Geri Dön