17 / 04 / 2024

Kersoy İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Kersoy İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Fevzi Kervan, Kemal Soğancı, Hayri Yıldız ortaklığıyla 210 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Kadıköy, Bostancı Mahallesi'nde kuruldu.Kersoy İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Fevzi Kervan, Kemal Soğancı, Hayri Yıldız ortaklığıyla 210 bin TL sermaye ile 24 Şubat'ta Kadıköy, Bostancı Mahallesi'nde kuruldu. 


Kersoy İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT SEKTÖRÜNDE a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. dTürkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon restitüsyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmaktır. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmaktır. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. kHer türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (hâlihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  m.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. MAKSAT VE KONUSU İLE İLGİLİ OLARAK Maksat ve konusu ile ilgili olmak üzere üçüncü kurum ve kuruluşların vereceği acentelik, distiribitörlük ve bayiliklerini yapmak ve işletmek veya üçüncü kurum ve kuruluşlara acentelik, bayilik ve distiribitörlük vermek ve bu amaçlarla akit imzalamak   Maksat ve Konusu ile ilgili olmak üzere Üst kuruluş veya birliklere üye olmak.  Kullanılmak üzere şirketin adına gayrimenkul mal almak ve satmak Şirketin mülkiyetinde olan gayrimenkul mallarını (Mesken, İşyeri, Arazi, Arsa) İpotek vererek üçüncü kişi ve kuruluşlardan kredi almak ve bunlarla ilgili işlemleri yapmak , kefalet vermek veya  almaktır. Maksat ve konusu ile konusu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların açacağı ihalelere katılarak akit imzalamak ve imzalanan akdi ifa etmek. Yurt içinde ve yurt dışında maksat ve konusu ile ilgili fuar ve sergilere ilgili bakanlıklardan izin alınarak iştirakçi olarak katılmak. İlgili bakanlıklardan izin alınarak şirketin maksat ve konusu ile ilgili tüm mal ve hizmetlerin ithalatını ve ihracatını yapmaktır. Şirketin amacı ile ilgili olarak nakil vasıtaları iktisab etmek veya kiralamak veya şirketin mülkiyetindeki araçları kiraya vermek.  Şirketin maksat ve konusu ile ilgili olarak lisans, marka, tescilli marka ve ticaret unvanları iktisab etmek, kullanmak, satmak veya devir etmek gibi teknik bilgi ve know how anlaşmaları yapmak. Şirketin amacı doğrultusunda başka şirketlere ortak olabilir veya hisse alabilir, satabilir veya yeni kurulacak şirketlere kurucu ortak olabilir.Geri Dön