15 / 06 / 2024

Kira arttırım davası ne zaman açılır?

Kira arttırım davası ne zaman açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme süresinin dolması ve yenilenmesi halinde kira bedelinde belli oranlarda arttırım yapılıyor. Artış hesabı için dava da açılabiliyor. Peki, kira arttırım davası ne zaman açılır?Kira arttırım davası ne zaman açılır?

Gayrimenkul kiralamalarında sözleşme süresinin dolması ve yenilenmesi halinde kira bedelinde belli oranlarda arttırım yapılıyor.


Kanunen; Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.


Taraflarca bu konuda bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmemek koşuluyla hâkim tarafından, kiralananın durumu göz önüne alınarak hakkaniyete göre belirlenir. Peki, kira arttırım davası ne zaman açılır?


Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabiliyor.


Bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.


Sözleşmede yeni kira döneminde kira bedelinin artırılacağına ilişkin bir hüküm varsa, yeni kira döneminin sonuna kadar açılacak davada mahkemece belirlenecek kira bedeli de, bu yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olur.


Kira artırımı 2015!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön