13 / 06 / 2024

Kira gelir vergisi 2014 ne zaman?

Kira gelir vergisi 2014 ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan rehber gereğince, 2014 yılında meskenlerde 3.200 TL; işyerinde ise 26.000 TL'den yüksek gelir elde edenler vergi yükümlüsü oluyor. Peki, kira gelir vergisi 2014 ne zaman ödeniyor?Kira gelir vergisi 2014 ne zaman?

Kira gelir vergisi kapsamında her kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri vergi ödemiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan kira gelir vergisi rehberi gereğince, 2014 yılında meskenlerde 3.200 TL; işyerinde ise 26.000 TL'den yüksek gelir elde edenler vergi yükümlüsü oluyor.


Vergi yükümlülerinin ilk olarak beyanname vermeleri gerekiyor. Mart ayında beyanname vererek, ilk taksitini ödeyen vergi mükelleflerinin şimdi merak ettikleri husus "Kira gelir vergisi 2014 ne zaman?" sorusu oluyor.


Yılda iki eşit taksit halinde ödenebilen kira gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri Temmuz ayında yapılıyor. Mükelleflerin 31 Temmuz'a kadar vergisini ikinci taksitini ödemeleri gerekiyor.


Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler..

Yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlere ilişkin indirimler Gelir Vergisi Kanunu ile diğer kanunlarda belirtilmiştir. Gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıda belirtilen indirimlerin yapılabilmesi için yıllık beyanname ile bildirilecek bir gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.


Buna göre indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar şunlardır:

1- Hayat/Şahıs sigorta şirketlerine ödenen primler,

2- Eğitim ve sağlık harcamaları,

3- Bağış ve yardımlar,

4- Sponsorluk harcamaları,

5- Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

6- Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı 

yapılan nakdi bağış ve yardımlar,

7- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi (6327 sayılı Kanunla Gelir Vergisi 

Kanununa eklenen Geçici 82. maddeye göre yapılacak indirim)

8- Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan 

Ajans ile EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdî ve ayni bağış ve yardımlar,

9- Diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar.


10.1. Hayat/Şahıs Sigorta Primleri

01/01/2013 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin %15’ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.


İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında beyan edilen gelir olarak, 

yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. 01/01/2013 tarihinden sonra bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ise indirim konusu yapılmayacaktır.


Kira beyanname sistemi nedir?


Geri Dön