25 / 04 / 2024

Kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2015?

Kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2015?

Mesken ve işyeri gibi taşınmaz malını 2014 yılı içerisinde kiraya veren kimselerin, kira gelir vergisi ödemeleri gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2015?Kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2015?

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade ediliyor ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutuluyor. 


Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları olarak karşımıza çıkıyor. 


Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasına bağlanıyor. Tahsil esasına göre kira gelirinin vergilendirilmesi için nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerekiyor.


Mesken ve işyeri gibi taşınmaz malını 2014 yılı içerisinde kiraya veren kimselerin, kira gelir vergisi ödemeleri gerekiyor. Vergi ödemesi yapılabilmesi için ilk olarak beyanname verilmesi gerekiyor. Peki, kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir?


Kira gelir vergisi beyannamesi ne zaman verilir 2015!

Mükelleflerin, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1 MART - 25 MART 2015 tarihleri arasında beyannamelerini vermeleri gerekiyor.


Beyanname verme süresinin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş gününün tatil saatine kadar beyanname verilebiliyor.


Vergi ödemeleri ise ilk taksit için 31 Mart'ta sona eriyor. İkinci taksitler ise Temmuz ayında ödeniyor. Takvim yılı içinde ülkeyi terk edenler, yurt dışına çıkma tarihinden önceki 15 gün içinde beyanname vermek zorunda oluyor.  Ölüm halinde ise beyanname ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde mirasçılar tarafından verilmesi gerekiyor. 


Beyanname, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine veriliyor. Mükellefler normal olarak ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairesine bağlı olarak biliniyor. 


Kira gelir vergisinden düşülecek giderler!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.comGeri Dön