03 / 03 / 2024

Kira gelir vergisi nasıl ödenecek?

Kira gelir vergisi nasıl ödenecek?

Kira gelir vergisi, Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz mallar için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Vergilendirme belli koşullarda yapılıyor. Peki, 2015 yılında kira gelir vergisi nasıl ödenecek?Kira gelir vergisi nasıl ödenecek?

Kira gelir vergisi, Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz mallar için ödenen vergiler arasında yer alıyor. Gayrimenkul sermaye iradı olarak da nitelendirilen bu verginin mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracıları oluyor.


Kira gelirine konu mal ve haklar, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde şu şekilde tanımlanıyor;

● Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı,

● Voli mahalleri ve dalyanlar,

● Gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri,

● Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

● Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar,

● Telif hakları,

● Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları,

● Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri olarak ifade edilmektedir.


Buna göre, mesken ve işyerini kiraya veren kimseler de vergi mükellefi oluyor. Vergilendirme, belli koşullarda yapılıyor. 


Vergi için her sene istisna bedeli belirleniyor. Bu bedellerden yüksek kira geliri elde edenler beyanname vererek kira geliri için vergi ödüyor.


İstisna bedelleri 2015 yılında; Meskenlerde 3.300 TL olarak; İşyerlerinde ise 27.000 TL olarak belirleniyor. 2014 yılında elde edilen gelirlerin bu bedeli aşması halinde vergi ödeniyor; aşmaması halinde ise vergiden muaf olunuyor. Peki, kira gelir vergisi nasıl ödenecek?


Kira gelir vergisi için 25 Mart'a kadar beyannameler veriliyor. Beyanname sürecinde gerçek veya götürü gider yöntemi seçilerek vergiden bazı indirimler yapılabiliyor.


Vergi, Mart ve Temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksit halinde ödeniyor. Buna göre, 31 Mart'a kadar ilk taksit ödemelerinin gerçekleşmesi gerekiyor.


Kira beyannamesinde dikkat edilmesi gerekenler!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
Geri Dön