01 / 03 / 2024

Kira gelir vergisini indiren giderler nelerdir?

Kira gelir vergisini indiren giderler nelerdir?

Kira gelir vergisi mükellefleri bazı giderleri, vergi borcundan düşebiliyor. Peki, kira gelir vergisini indiren giderler nelerdir? Son düzenlemede yapılan düzenlemeler nelerdir?Ev ve işyerini kiraya verip bir sene boyunca kira geliri elde eden mülk sahipleri Gelir Vergisi Kanunu'na göre vergilendiriliyor. Kira gelir vergisi ödemesi yapılırken gerçek gider yönetimi veya götürü gider yöntemi seçiliyor. Bu iki yöntemde de bazı giderler kira gelir vergisinden düşülüyor.

 

Konut kira geliri istisnasından yararlanan mülk sahipleri için gider belgelerinin tümü indirim konusu yapılamıyor. Konut kira gelirlerinde 3 bin 900 liralık istisna düşüldükten sonra gider belgeleri vergi hesabında dikkate alınıyor.  İndirim hesabı şu şekilde yapılıyor:

 

İndirilebilecek gider = İstasna düşülmüş kira geliri x toplam gider / toplam kira geliri.

 

Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında söz konusu götürü gider yönteminde kira gelirinden indirilen oranda değişiklik yapıldı.  Peki, yeni yasa ile kira gelir vergisi götürü gider oranı ne oldu? Hangi yöntemi seçmek mülk sahibi için daha faydalı? İşte kira gelir vergisini indiren yöntem ve giderler..

 

1- Götürü gider yöntemi nedir?


Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın yüzde 15’i oranındaki götürü gideri gerçek giderlere karşılık olmak üzere indirebiliyor. (Yeni yasa ile yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürüldü.)

 

Ancak hakları kiraya verenler, götürü gider yöntemini uygulayamıyor. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemiyor.

 

2- Gerçek gider yöntemi nedir?


Kira gelir vergisi için yapılacak beyanda gerçek gider yöntemi seçilerek bazı indirimler yapılabiliyor. Kira gelirlerinde gerçek gider yöntemi ile brüt kira geliri tutarından aşağıdaki giderlerin gerçek tutarları indirilebiliyor;

 

-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

-Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

-Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

-Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,

-Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i (İktisap bedelinin % 5’i tutarındaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait hasılata uygulanacak, indirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır. 2009 yılından önce iktisap edilen konutlar için indirimden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.)

Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

-Amortismanlar,

-Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

-Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

-Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (İndirilmeyen kısım gider fazlalığı sayılmayacaktır.)

Türkiye’de yerleşik olmayan mükelleflerin (Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları dahil), yabancı ülkelerde ödedikleri kira bedelleri Türkiye’de elde edilen kira gelirinden gider olarak indirim konusu yapılamaz.

- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar.


Gelir Vergisi Genel Tebliği 2017!

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com
 


Geri Dön