18 / 07 / 2024

Kira tespit davalarında kritik ayrıntı! Kira tespit ilamları kesinleşmeden icra edilemez!

Kira tespit davalarında kritik ayrıntı! Kira tespit ilamları kesinleşmeden icra edilemez!

Avukat Tarık Çakmak sosyal medya hesabından kesinleşmeden icra edilemeyecek kararları açıkladı. Bunlardan biri de kira tespit ilamları... Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. İşte ayrıntılar...
Avukat Tarık Çakmak sosyal medya hesabından kesinleşmeden icra edilemeyecek kararları tek tek sıraladı. Maddeler içerisinde ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira tespit ilamları da yer alıyor.

Kira tespit davası, kira bedelinin yasal düzenlemelere uygun olarak yeniden belirlenmesi gerektiği veya taraflar arasında yeni kira bedelinin belirlenmesinde anlaşmazlık yaşandığında başvurulan hukuki süreçlerden biri olarak karşımıza çıkmakta.

Kira tespit davaları alacağın tahsiline ilişkin bir hüküm içermediğinden tespit niteliğinde olup, kira tespit davaları sonucunda verilen kararın ilamlı takibe konu edilmesi mümkün değil.

Avukat Tarık Çakmak sosyal medya hesabından kesinleşmeden icra edilemeyecek kararları açıkladı. İşte o paylaşım....


Av.Tarık Çakmak @avtarikcakmak

KESİNLEŞMEDEN İCRA EDİLEMEYECEK KARARLAR !

1) Taşınmaza ve buna ilişkin ayni haklara, aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar

2) Mahkûmiyete ilişkin ceza ilamlarının tazminat ve yargılama giderlerine ilişkin kısımları, 

3) Kira tespit ilamları 

4) Menfi tespit davasına ilişkin ilamlar 

5) Yabancı Mahkeme ilamlarının tenfızi hakkındaki kararlar

6) Sayıştay Kararları

7) İdare aleyhine açılan haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar

8) Mülkiyetin tespitine ilişkin olmaları nedeniyle istihkak davasının kabulüne dair ilamlar

9) Kal'e ilişkin davalar

Yargıtay HGK
2014/812 E 
2016/214 K

TÜİK'in 5 bin 845 TL ortalama konut kira bedeline meydan okudu, evini 4 bin TL'ye kiraya verdi! 

TÜİK'in kira hesabı ortalığı karıştırdı: Yüzde 75 ve yüzde 42 enflasyon kirayı nasıl etkiler?

Geri Dön