15 / 06 / 2024

Kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılır?

Kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılır?

Kiracılar ve ev sahipleri arasında yaşanılan anlaşmazlıklar nedeniyle birçok ev sahibi kiracılarının evden çıkmasını talep edebilir fakat kira sözleşmeleri nedeniyle tahliyeler bir hayli zor oluyor. Günümüzde ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar oldukça arttı. Kiracı ile kiraya veren arasında bir sorun yaşanmaması için öncelikle olarak kira sözleşmesi imzalanması gerekiyor. Peki kira süresi dolmadan ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi? Ev sahibi hangi durumlarda kiracısını çıkarabilir? 

Kiracı ile kiraya veren arasında bir sorun yaşanmaması için öncelikle yapılması gereken ilk adım kira sözleşmesi yapmaktır. Kiraya veren ile kiracı arasında yapılan bu sözleşme hükümleri gereği kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Peki, kiracı hangi durumlarda haklı? 

Borçlar Kanunu’nun 350. maddesi ve devamında düzenlenen maddeler gereğince ev sahibinin (kiraya veren) haklı sebeplerin varlığı halinde “kontrat süresi dolmadan kiracıyı çıkarabileceği” (tahliye edebileceği) düzenlenmiştir.

Kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılır?

Kiraya verenin haklı sebeple kira sözleşmesini feshetmesi, ev sahibinin neden olduğu sebepler ve kiracıdan kaynaklanan nedenler olmak üzere iki şekilde Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlendi.

Kiraya veren yani ev sahibi kiracıyı belli koşullar altında evden çıkartabiliyor. Örneğin kiralık dairesine kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin oturması şartıyla çıkarabilir. Konutun kentsel dönüşüme girmesi, binanın yıkılarak yenilenmesi ve evin kullanılamayacak hale gelmesi durumunda yapılacak esaslı tadilatlar durumunda ev sahibi kiracısını çıkartabilir.

Bu iki durum nedeniyle kiraya veren kira sözleşmesini, belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya yönelik genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilecektir.

 Kiracılar hangi durumlarda evden çıkarılır?

Kiracıdan kaynaklanan birtakım nedenlerle de ev sahibi, kiracı ile olan kira sözleşmesini sona erdirebilecektir. Örnek olarak kiracı kirasını düzgün ödemiyorsa, ya da kiracının, evden çıkacağına dair ev sahibine yazılı bir tahliye taahhütnamesi vermesine rağmen uymaması halinde ev sahibi kiracıyı çıkarabilir.

Kiracı, bir seneden kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı; kiracı, bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilir.

Kiracının veya beraber yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde belediye sınırları içerisinde oturmaya elverişli bir başka konutu bulunması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin kurulması sırasında bunu bilmiyorsa, sözleşmenin bitiminden başlayarak bir ay içinde kira sözleşmesini dava yoluyla sona erdirebilecektir.

Kira sözleşmesi imzalayacaklar dikkat!

Cansu Yılmaz/Emlakkulisi.com


Geri Dön