18 / 06 / 2024

Kiracılar hangi durumlarda evden çıkartılabilir?

Kiracılar hangi durumlarda evden çıkartılabilir?

Kiracılar hangi durumlarda mal sahibi tarafından evden çıkartılabileceklerini merak ediyor. Peki, ev sahibi kendisi kiraya çıkmak zorunda kalırsa kiracısını evinden çıkarabilir mi? İşte tüm merak edilenler...Ev sahipleri ve kiracılar arasında evin tahliye edilmesi ile ilgili birçok sorun oluşuyor. Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; kendisi de kirada oturmak zorunda kalan ev sahipleri, buna göre kendi evlerinde oturan kiracılarını çıkarıp çıkaramayacaklarını merak ediyor. İşte Yargıtay'ın konu ilgili verdiği karar:

KENDİ İHTİYACI DOĞAN EV SAHİBİ KİRACISINI ÇIKARABİLİR Mİ?

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi konu hakkında yapılan başvuru sonucunda şu ifadelere yer verdi: “İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arzetmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamayacağı gibi henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir. Somut olayda; Taraflar arasında 30.11.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Dava, davacının oğlunun konut ihtiyacının doğmasına dayanmakta olup, ihtiyaçlının kirada oturduğuna ilişkin akit dosya arasında bulunmaktadır. Konut nedenine dayalı tahliye davalarında kirada oturan ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığının başlıca kanıtıdır. Dinlenilen davacı tanıklarının da ihtiyaç iddiasını doğruladıkları anlaşılmaktadır. Bu durumda ihtiyacın samimi, gerçek ve zorunlu olduğunun kabulü icab eder. Mahkemece, ihtiyaç nedeniyle tahliye isteminin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” 
 
Bu kapsamda gerçek ve zorunlu bir ihtiyaç halinde devamlılık arz eden bir durum varsa, kiraya çıkma zorunluluğu doğan ev sahibi kiracısının evden çıkarabilir.

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor!

Kira sözleşmesi yaparken dikkat!

 


Geri Dön