20 / 06 / 2024

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dikkat!

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na dikkat!

Gayrimenkul sektörünü de yakından ilgilendiren ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki gelişmeleri ve son hukuki durumu Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor...Gayrimenkul sektörünü de yakından ilgilendiren ve uygulanmaması halinde şirketlerin milyonlarca lira ceza almasına ve yetkililerinin hapis cezası almasına yol açabilecek “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki gelişmeleri ve son hukuki durumu Avukat Kadir Kurtuluş anlatıyor...Kişisel Verilerin Korunması Kanununun çıkarılma amacı nedir? 

Kişisel veri, bireylerin kimliklerini belirli hale getirmeye elverişli her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Günümüzde bu veriler, gerek özel gerekse kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmaktadır. 


06.04.2016 tarihinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanun, kişisel verilerin korunması konusunda bir takım düzenlemeler getirirken ilerleyen tarihlerde bu kanunun uygulanması hakkında yönetmelikler çıkarılması öngörülmektedir. 


Kanun Gayrimenkul Sektörünü Yakından İlgilendirmektedir

İlgili kanunu kapsamı, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır. Buna göre kişisel veri; kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi, verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayarak veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm işlem türlerini ifade etmektedir. 


İnşaat şirketleri, gayrimenkul değerleme şirketleri, belediyeler, İstatistik alanındaki şirketler, AVM’lerde bulunan tüm mağaza ve şirketler; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çıkacak olan Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği uyarınca ciddi yükümlülük altına girecektir. Esasında KVK kanunu ve KVK yönetmeliği dolayısıyla kamu ve özel sektördeki tüm şirketlere yükümlülükler getirilmiştir. Kanun ve çıkacak yönetmelik kapsamında şirketlerin data toplama yöntemleri ve kurallarını, ilgililerle paylaşılacak bilgileri vs. SMS göndermekten tutunda, personelin verilerini saklamaya kadar tüm kişisel verilere ait işlemleri yeniden dizayn etmeleri gerekmektedir.Bu yükümlülüklere uyulmaması halinde söz konusu şirketler milyonlara varan para cezaları ödeyebilecek hatta yetkilileri hapis cezaları alabilecektir. 


Örneğin; Gayrimenkul değerlemesi yaptığınız kişilerin bilgileri, daire sattığınız kimselerin bilgileri,personel bilgileriniz,belediyelerin vatandaştan topladığı bilgiler ya da mağazadan alışveriş yapan müşterinin bilgileri saklanırken ve işlenirken artık 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çıkacak Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliğine uymak hatta sistemleri bu kurallara göre dizayn etmek gerekecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre sorumluluklarımız nelerdir?

KVK kanunu uyarınca, veri sorumlusu ve veri işleyenlerin yükümlülükleri 3 ana başlıkta incelenebilir. Ancak bunun için önce “kişisel verileri nasıl işliyor olabilirsiniz?” sorusunun cevabını bulmamız gerekmektedir. Buna göre şirketinizin iş başvurusundan müşteri memnuniyet programına kadar kayıt almak için kullandığınız her çeşit maktu formlar, müşteri kayıt sistemleriniz, internet uygulamalarınız, insan kaynakları sistemleriniz, e-posta ve SMS sistemi üzerindeki kayıtlarınız, analitik ve raporlama uygulamalarınız, satış ve operasyon işlemleriniz gibi pek çok farklı yöntemle veri işliyor olabilirsiniz. 


Yine kanuna göre veri işleyenlerin sorumlulukları hukuki, cezai ve idari olmak üzere 3 ana başlıkta toplanmaktadır. Kişisel verileri izinleri bulunmaksızın işlenilen kişilerin tazminat talep etme hakkı mevcudiyeti veri işleyenlerin hukuki sorumluluğudur. 5237 sayılı Türk Ceza kanunu 135 ve devam maddelerinde kişisel verilerin hukuka aykırı yolla kaydeden kişilerin 6 aydan 3 yıla kadar, kişisel verileri hukuka aykırı olarak veren veya ele geçiren kişilerin 1 yıldan 4 yıla kadar, kişisel verileri süresi geçtiği halde yok etmeyen kişilerin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları da veri işleyenlerin cezai sorumluluğudur. Son olarak 6698 sayılı kanunla getirilen ve kanundan doğan yükümlülüklere aykırı hareket etme halinde şirketinize 1.000.000,00 TL’ye varan idari para cezalarının uygulanması, veri işleyen kişilerin idari sorumluluğudur. İdari para cezaı uygulamaları da 07 Ekim 2016 itibariyle başlayacaktır.


Avukat Kadir Kurtuluş Geri Dön