02 / 03 / 2024

Konut Fiyat Endeksi Kasım'da yüzde 0,72 arttı!

Konut Fiyat Endeksi Kasım'da yüzde 0,72 arttı!

TCMB tarafından Kasım dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. KFE, bir önceki aya göre yüzde 0,72 artarak 224,05'e yükseldi.Konut Fiyat Endeksi (KFE), geçen yılın kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72 artarak 224,05'e yükseldi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Kasım 2016 dönemine ilişkin KFE verileri açıklandı.


Türkiye konut piyasasındaki fiyat değişimlerini takip etmek amacıyla tabakalanmış ortanca fiyat yöntemi ile hesaplanan KFE (2010=100), 2016 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72 artarak 224,05 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,26 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,92 yükseldi. Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar Kasım 2015'te bin 752,29 lira iken geçen yıl kasım ayında bin 928,19 lira oldu.


Türkiye genelinde 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan Yeni Konut Fiyat Endeksi (YKFE) geçen yıl kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,88 artarak 214,60 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39, reel olarak ise yüzde 4,10 yükseldi.


- 3 büyük ilde konut fiyat endeksi


3 büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Kasım 2016'da bir önceki aya göre İstanbul,  Ankara  ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,26, yüzde 1,12, yüzde 0,87 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 11,57, yüzde 9,32 ve yüzde 17,41 arttı.


3 büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, geçen yıl kasım ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde yüzde 0,27, yüzde 2,78 ve yüzde 0,35 artış kaydetti. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12,49, yüzde 12,79 ve yüzde 17,28 yükseldi.


Geçen yılın kasım ayına ilişkin 26 düzey bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 24,37 ile Balıkesir ve Çanakkale, yüzde 22,18 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, yüzde 17,41 ile İzmir'de gerçekleşirken, en düşük yıllık değişim yüzde eksi 0,66 ile Kilis, Adıyaman ve Gaziantep, yüzde 0,19 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta oldu.


- Hedonik Konut Fiyat Endeksi yüzde 0,47 yükseldi


Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE), 2016 yılı kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 artarak 193,95 seviyesine çıktı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,93 yükseldi. Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı da yüzde 0,95 oldu.


Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, kasımda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,36, yüzde 0,55 ve yüzde 0,71 artış kaydedildi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 12,11, yüzde 9,46 ve yüzde 16,03 yükseldi. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri ise söz konusu illerde sırasıyla yüzde eksi 0,48, yüzde eksi 0,13 ve yüzde 1,19 oldu.


Geçen yılın kasım ayına ilişkin 26 düzey bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişim yüzde 19,18 ile Balıkesir ve Çanakkale, yüzde 18,31 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kaydedilirken, en düşük yıllık değişim ise yüzde eksi 1,11 ile Van, Bitlis, Hakkari ve Muş, yüzde 0,45 ile Kilis, Adıyaman ve Gaziantep, yüzde 1,25 ile Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleşti.
AA


Haber Dünya'da şöyle yer aldı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Kasım ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.


Konut Fiyat Endeksi 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72 oranında artarak 224,05 seviyesinde gerçekleşti.


TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,26 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,92 arttı.


Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar ise 2015 yılı Kasım ayında 1752,29 TL/m2 iken 2016 yılı Kasım ayında 1928,19 TL/m2 oldu.


Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye genelinde, 48 ilde1 son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE (2010=100) 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88 oranında artarak 214,60 düzeyinde gerçekleşmiştir (Grafik I.3). Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 oranında, reel olarak ise yüzde 4,10 oranında artmıştır.


3 büyük ilde durum


Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,26, 1,12 ve 0,87 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 11,57, 9,32 ve 17,41 oranlarında artış göstermiştir.


Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,27, 2,78 ve 0,35 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 12,49, 12,79 ve 17,28 oranlarında artış göstermiştir.


2016 yılı Kasım ayına ilişkin 26 düzey 2 bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 24,37 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale), yüzde 22,18 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve yüzde 17,41 ile TR31 (İzmir) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -0,66 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 0,19 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş) olduğu görülmüştür.


Hedonik Konut Fiyat Endeksi


Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),3,4 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 193,95 seviyesinde gerçekleşmiştir (Grafik II.1). Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,20 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,93 oranında artmıştır (Grafik II.2). Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 0,95 olmuştur.


Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,36, 0,55 ve 0,71 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 12,11, 9,46 ve 16,03 oranlarında artış göstermiştir. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde -0,48, yüzde -0,13 ve yüzde 1,19 olmuştur.


2016 yılı Kasım ayına ilişkin 26 düzey5 bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE’deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 19,18 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 18,31 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -1,11 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,45 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 1,25 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) olduğu görülmüştür. "


Dünya


Geri Dön