16 / 06 / 2024

Konutu teslim eden müteahhitin sorumluluğu ne zaman biter?

Konutu teslim eden müteahhitin sorumluluğu ne zaman biter?

Konut sahiplerinin karşılaştığı en önemli problemlerden başında aldıkları konutta sonradan ortaya çıkan hatalardır. Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Kadir Kurtuluş konuyla ilgili detayları anlatıyor...Konut sahiplerinin karşılaştığı en önemli problemlerden başında aldıkları konutta sonradan ortaya çıkan hatalar, eksiklikler ve ayıplardır. Tüketici kanununun ilgili maddeleri ile bu gibi durumlarda tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Tüketiciler tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de müteahhitin sorumluluğunun ne kadar devam edeceğidir. İş tüm bu hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda belirtilmiştir. Öncelikle; Ayıplı mal, malın tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Bu gibi bir durumda müteahhitlerin kapısını çalabilirsiniz.


MÜTEAAHİTLER; SATIN ALDIĞINIZ KONUTTAKİ HATA YA DA AYIPLARDAN SORUMLUDUR; 


Tüketiciler nasıl ki beyaz eşya aldıklarında hata ve ayıplardan sonra bu ürünü iade edebiliyor ya da tamiratını isteyebiliyorsa işte konut alımlarında da bu ve bunun gibi birçok hakka sahiptirler. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun Ayıplı Mallar ve Hizmetler başlıklı 8. ve devamındaki maddelerde belirtildiği üzere;


Müteahhitlerin konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıl boyunca ayıplı maldan dolayı sorumlulukları vardır. Örneğin konut aldınız ve musluklar kullanım hatası dışında bozulmuş, çatınız akıtmış ya da asansörlerde kullanım hatası dışında bir hasar var ise bu durumda müteahhitlerden bu hasarın tazminini 5 yıl içinde talep edebilirsiniz. Bu süre ikinci el konut alımlarında ise 3 yıldır. 


KONUTUN AYIPLI OLMASI DURUMDA MÜTEAHHİTLERDEN TALEP EDEBİLECEKLERİNİZ;


Burada 6502 sayılı kanun tüketicilere seçimlik haklar tanımıştır. Sıralamak gerekirse ;Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarınız mevcuttur. Siz hangisini seçti iseniz, müteahhit bunu kabul etmek durumundadır ve tüketiciler hiç bir şekilde kendi isteği dışında işlem yapmaya zorlanamaz.


MÜTEAHHİT REKLAMLARINDA NE VAAD ETMİŞSE ONU VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR; 


Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır. Dolayısıyla; Müteahhitler  tarafından bildirilen, internet portalında ya da reklam,broşür ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.Tüketiciyi aldatan bu gibi durumlarda ayıp iddiasında bulunulabilinir.

Kısacası ; alacağınız konutta bahsedilen sosyal alanlar yoksa, ya da vaad edilen iç-dış dekorasyon size sağlanmamışsa o vakit malın ayıplı olduğu iddiasıyla müteahhitlerin sorumluluğuna gidebilirsiniz.


HİLE İLE GİZLENEN AYIPLARDA ZAMANAŞIMI YOKTUR, MÜTEAHHİTİN HER ZAMAN SORUMLULUĞU VARDIR.


Aldığınız konutta 5 sene içinde ortaya çıkmayan vefakat sizin bilemeyeceğiniz gizli bir ayıp varsa bu durumda müteahhitin sorumluluğu devam etmektedir. Kanun burada; Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı yoktur demektedir. Projelerde , ruhsatta yapılmış hile ya da aldatıcı hareketler dolayısıyla her zaman müteahhitin sorumluluğuna gidebileceği unutulmamalıdır.


Peki hata ya da ayıbın ne tür bir ayıp olduğunu nasıl tespit edeceğiz. Bunun için özel bilirkişlerle anlaşabilir ya da tespit davası açarak , konut ya da projedeki ayıpların hileli, hatalı, ağır kusurlu vs. olup olmadığını tespit ettirebilir akabinde elinizde sağlam donelerle dava yoluna gidebilirsiniz.


Sonuç olarak konut tüketicilerine önerimiz; dairelerini ne zaman almış olurlarsa olsunlar, yukarıda bahsettiğimiz ayıplar dolayısıyla zarara uğramışlar ise yine yukarıda belirtilen süre ve koşullarda  bu haklarını talep edebilirler.


Geri Dön