24 / 06 / 2024

Maketten ev satışı nasıl olur?

Maketten ev satışı nasıl olur?

Henüz daire ortada yokken daire satışına maketten konut satışı deniyor. Maketten konut satışının yapılabilmesi için yapı ruhsatının alınması gerekiyor. Peki, maketten ev satışı nasıl olur?Maketten ev satışı nasıl olur?

Henüz daire ortada yokken daire satışına maketten konut satışı deniyor. Maketten konut satışının yapılabilmesi için yapı ruhsatının alınması gerekiyor.


Belli başlı inşaat şirketleri dışında bir çok şirket bu daireleri sözleşmede belirtilen sürede teslim etmiyor ve daireyi alan kişinin  kira gelirinden mahrum kalmasına ve maddi kayba uğramasına sebep olunuyor.

 

Taraflar arasında imzalanacak olan maketten konut satış sözleşmesi  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olup, tüm maddelere ayrı ayrı tüketici ile müzakere edilerek imzalanması gerekiyor.


Ayrıca Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır. Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor. 


Bu sözleşmenin tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu oluyor. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor. 

        

Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

MADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.


(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.


(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.


Maketten konut satış sözleşmesi şekil şartı!

 

Öznur YASLI/Emlakkulisi.comGeri Dön