25 / 07 / 2024

Manisa'da 7 adet Hazine arazisi satılıyor: 159 bin TL'den başlayan fiyatlarla! 

Manisa'da 7 adet Hazine arazisi satılıyor: 159 bin TL'den başlayan fiyatlarla! 

Manisa Milli Emlak Müdürlüğü, Manisa ili, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde yer alan 7 adet Hazine arazisini KDV'den muaf ve yüzde 20 indirim ile satıyor. Peki Manisa'da yer alan arazilerin fiyatları ne kadar? Büyüklükleri kaç metrekare? 
Manisa Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Manisa ili, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde yer alan 7 adet Hazine arazisi satışa çıkarıldı. 

Manisa'da yer alan 7 adet gayrimenkul için satış ihalesi açık teklif usulü ile 28 Eylül 2023 tarihinde saat 09:00'da açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. 

Manisa da 7 adet Hazine arazisi satılıyor: 159 bin TL den başlayan fiyatlarla! 

Manisa Milli Emlak tarafından satışa sunulan gayrimenkullerin cinsleri ham toprak olarak açıklandı. Söz konusu arazilerin büyüklükleri ise 134.28 metrekare ile 5 bin 606 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 

Manisa'daki gayrimenkuller için 31 bin 840 TL ile 103 bin 200 TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Söz konusu arazilerin fiyatları ise 159 bin 200 TL'den başlıyor, 516 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Manisa'daki araziler için peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı ya da 8 eşit taksitle ödeme seçeneği sunuluyor. Söz konusu gayrimenkuller KDV'den 5 sene süreyle de emlak vergisinden muaf tutuluyor. 

Manisa da 7 adet Hazine arazisi satılıyor: 159 bin TL den başlayan fiyatlarla! 

İlan metni:

 

MANİSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NOİLÇEMAHALLETAŞINMAZ NOCİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)HAZİNE HİSSESİİMAR DURUMUTAHMİNİ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE GÜNÜİHALE SAATİ
1SaruhanlıBedeller***********Ham Toprak1478304,29Tamİmarsız245.000,0049.000,00 TL28.09.202309:00
2SaruhanlıBedeller***********Ham Toprak1479258,46Tamİmarsız207.000,0041.400,00 TL28.09.202309:10
3SaruhanlıÇamlıyurt***********Ham Toprak13013.787,21Tamİmarsız475.000,0095.000,00 TL28.09.202309:20
4YunusemreOsmancalı***********Ham Toprak01303134,28Tam1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları dışında, Osmancalı Mahallesi köy yerleşim alanı içindedir.159.200,0031.840,00 TL28.09.202309:30
5YunusemreKarakoca***********Ham Toprak101161.406,0020233/28120 (1.011,65 m²)İmarsız516.000,00103.200,00 TL28.09.202309:40
6YunusemreKarayağcıhacılar***********Ham Toprak02165.606,2841719/46719 (5.006,28 m²)İmarsız500.628,00100.125,60 TL28.09.202309:50
7YunusemreKarayağcıhacılar***********Ham Toprak02175.606,2841719/46719 (5.006,28 m²)İmarsız500.628,00100.125,60 TL28.09.202310:00

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZ

SIRA NOİLÇEMAHALLETAŞINMAZ NOCİNSİADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (m²)KİRAYA VERİLECEK ALAN (m²)KİRALAMA AMACI  ve SÜRESİTAHMİNİ BEDELİ İLK YIL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE GÜNÜİHALE SAATİ
8YunusemreUncubozköy***********Tarla14312.461,882.461,88Tarımsal amaçlı / 5 yıl5.000,00 TL1.000,00 TL28.09.202310:10
1- Yukarıda özellikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan 1-7 (7 dahil) sıra numaralı taşınmazların satış ihaleleri,  8 sıra numaralı taşınmazın kiralama ihalesi  2886 Sayılı Yasanın 45'inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile dosyalarında mevcut genel ve özel şartlara göre hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleler, Uncubozköy Mahallesi Mimarsinan Bulvarı No:181- Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
3- Şartname ve ekleri bedelsiz olarak mesai saatlerinde (08:30 - 17:30) Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
4- İhalelerde alıcıları tarafından taşınmaz mal satış bedelleri peşin ödenebileceği gibi taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış tutarı 5.000,00 TL'yi geçtiği takdirde, ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda 8 eşit taksitle ödenebilir.  Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikiliği Bakanlığının (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazıları gereği Hazine taşınmazlarının; satış   işlemlerinde satış  bedeli üzerinden işlem bedeli 5.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5.000.000TL'den 10.000.000TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10.000.000TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) alınacaktır.Taşınmaz mal kira bedelleri de yıllık peşin ödenebileceği gibi 1/4 peşin kalanı 3 er aylık dönemler halinde ödenebilir.
5- Taşınmaz satış ihalelelerinde, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.
6- 4706 sayılı yasanın 7'nci maddesi uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan müstesnadır. Ayrıca satışı yapılan taşınmaz, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) Yasal Yerleşim Yeri Belgesi. (İkametgah Belgesi)
b) Türkiye'de tebligat için adres göstermek.(Adres Beyanı)
c) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numarası, Tüzel Kişilerin ise Vergi Kimlik Numarası,
d) Geçici Teminata ilişkin belge (Geçici Teminat Makbuzu, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu, Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)
e) Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi.
f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri,
g) Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge,
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.manisa.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilineceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.                                                                                  

Yalova'da ticaret alanı imarlı arsa satılacak! İhalesi 29 Eylül'de!

Merkez Bankası’ndan altın, dolar ve euro için yeni hamle geldi! 

Bugün yeni ev sahipleri belli oluyor!  2+1, 3+1 Alanya 250 Konut Projesi  TOKİ  18 Eylül 2023 canlı kura çekişi ekranı


Geri Dön