03 / 03 / 2024

Martı GYO Antalya'daki turizm tesislerinin kira süre uzatımı bildirisini yayınladı!

Martı GYO Antalya'daki turizm tesislerinin kira süre uzatımı bildirisini yayınladı!

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Martı GYO Antalya'daki turizm tesislerinin kira süre uzatımı bildirisini yayınladı.Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamada Martı GYO Antalya'daki turizm tesislerinin kira süre uzatımı bildirisini yayınladı.

 

Torba Kanun olarak bilinen dün, 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 60. maddesi ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici  23. maddesine göre Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adına kesin izin verilen veya Maliye Bakanlığı tarafından lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süreleri; söz konusu kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren kırk dokuz yıla uzatılabilecek. 

 

Kap Açıklaması:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanan ve Torba Kanun olarak bilinen, 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 60. maddesi ile 4706 sayılı Kanuna eklenen geçici 23. maddesine göre;

 

"İlgili mevzuatı uyarınca kamu taşınmazları üzerinde kıyı yapıları dâhil turizm yatırımı gerçekleştirilmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca adına kesin tahsis yapılan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca adına kesin izin verilen veya Maliye Bakanlığı tarafından lehine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcı ve işletmecilerin kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süreleri; söz konusu kesin tahsis, kesin izin, irtifak hakkı veya kullanma iznine ilişkin olarak varsa açılan davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi, ödenmesi gereken herhangi bir borcunun bulunmaması ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başvurulması halinde yeniden sözleşme düzenlenmek suretiyle sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren kırk dokuz yıla uzatılabilir." şeklinde düzenlenmiştir.

 

İlgili kanun hükmü kapsamında;
Şirket gayrimenkul portföyümüzde yer alan, Tekirova-Kemer/Antalya'da bulunan Martı Myra Otel ve Hisarönü-Marmaris/Muğla'da bulunan Martı Marina Tali Yat Limanı Tesisi ile Sarıgerme-Ortaca/Muğla'da bulunan Otel Proje arsamız, ilgili kanun hükmü kapsamına girmekte olup, 49 yıllık kiralama süreleri devam etmektedir.

 

İlgili kanun hükmünden yararlanılarak gayrimenkul portföyümüzde yer alan bu üç taşınmazın sürelerinin 49 yıla uzatılması için çıkacak uygulama tebliğlerine göre ilgili Kurumlara başvuru hakkı süresi içinde değerlendirilecektir. İlgili kanun hükmünden yararlanılarak süre artışının sağlanması sonrasında; Şirket gayrimenkul portföyümüzün toplam değerinin artması ve bu durumun Şirketimizin  mali tablolarına olumlu yansıması beklenmektedir.


Geri Dön