25 / 07 / 2024

May Yatırım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


May Yatırım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Ay imzasıyla kuruldu.

May Yatırım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi 50 bin TL sermaye ile bugün Mehmet Ay imzasıyla kuruldu.


May Yatırım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi iş konusu; İNŞAAT a-   Hertürlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak,satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b-   Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c-    Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d-   Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı,dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e-    Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f-    Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g-   Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h-   Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i-     Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j-     Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı,halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k-   Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l-     Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol,su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n-   Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. TURİZM a-   Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b-   Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c-    Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d-   Her türlü otel, gemi ve yat işletmeciliği yapmak, otel gemi ve yat satın almak, kiralamak. e-    Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f-    Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g-   Her türlü hava, deniz,kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h-   Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. YATIRIM a-   Şirketin amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla teknik, planlama, programlama, bütçeleme,projelendirme, finansal ve organizasyon, firma değerleri, hukuk gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak; b-   Aktiflerini kar etme yeteneğine veya potansiyeline sahip sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı hisse senetleri ile diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli maden ve emtialara yatırım yapmak, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak, c-    Türkiye içinde dışında bulunan her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, bu amaçlara uygun ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak. d-    Şirket, sermaye veya yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi arttıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etütler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkânı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir. e-   Şirket, memleket ve şirket için yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işlerMay Yatırım İnşaat Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Adres; Bulgurlu Mah.İzzettin Bey Cad. Bayrak İş Merkezi 9/7 Üsküdar 


Geri Dön