20 / 06 / 2024

Milli Emlak 5 adet lojman ve 12 adet araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak arsa satışı! 

Milli Emlak 5 adet lojman ve 12 adet araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak arsa satışı! 

Karaman ve Adana'da yer alan 5 adet lojman ve 12 adet arazi taksitle satıyor. Peki lojmanların ve arazilerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar... Milli Emlak tarafından, Karaman ve Adana'da yer alan 5 adet lojman ve 12 adet arazi satışa sunuldu. Söz konusu satışlarla ilgili ilan metinleri yayımlandı.

Karaman Milli Emlak taarfından, Karaman Merkez'de yer alan 12 adet arazi satılıyor. Araziler için satış ihalesi 30 Mayıs'ta saat 09:00'da gerçekleştirilecek. 

Karaman Merkez'de yer alan arazilerin büyüklükleri 141,24 metrekare ile 842,23 metrekare arasında; geçici teminat bedelleri de 750 TL ile 5 bin 100 TL arasında değişiyor. 

Taksitle ödeme seçeneği sunulan arazilerin fiyatları ise 7 bin 500 TL'den başlıyor ve 51 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Milli Emlak 5 adet lojman ve 12 adet araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak arsa satışı! 

Adana Ceyhan Milli Emlak da 5 adet kamu konutunu 6 Haziran'da saat 10:00'da satışa sunuyor. Söz konusu lojmanların büyüklükleri 72 metrekare olarak, geçici teminat bedelleri de 105 bin ve 110 bin TL olarak belirlendi. 

Adana Ceyhan'daki lojmanların boş ve kat mülkiyetli olduğu belirtildi. Lojmanların fiyatları da 1 milyon 50 bin TL ve 1 milyon 100 bin TL şeklinde açıklandı. 

Konutlar için ödemeler taksitle yapılabiliyor. 

Milli Emlak 5 adet lojman ve 12 adet araziyi taksitle satıyor! Milli Emlak arsa satışı! 

İlan metinleri: 

KARAMAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)
İLAN

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN

S.NOTAŞINMAZ NOİLİLÇESİMAHALLE/KÖYMEVKİİCİNSİADAPARSEL YÜZÖLÇÜMÜ  (m²)HAZİNE
HİSSESİ (m²)
İMAR DURUMUFİİLİ DURUMUTAHMİNİ BEDELİ
(₺)
GEÇİCİ TEMİNAT (₺)TARİHSAATİ
1***********KaramanMerkezCerit KöyüBağlıkÇalılık121658842,231/1İmarsızBoş51.000,005.100,0030.05.20249.00
2***********KaramanMerkezCerit KöyüGördeli İniÇalılık121683600,081/1İmarsızBoş36.500,003.650,0030.05.20249.15
3***********KaramanMerkezCerit KöyüKürklüÇalılık121728235,551/1İmarsızBoş12.000,001.200,0030.05.20249.30
4***********KaramanMerkezCerit KöyüKırkoyakÇalılık124154563,541/1İmarsızBoş28.500,002.850,0030.05.20249.45
5***********KaramanMerkezCerit KöyüKırkoyakÇalılık124176467,021/1İmarsızBoş23.500,002.350,0030.05.202410.00
6***********KaramanMerkezCerit KöyüObruklukoyakHam Toprak125264332,961/1İmarsızBoş20.000,002.000,0030.05.202410.15
7***********KaramanMerkezCerit KöyüTönbekliÇalılık129293370,051/1İmarsızBoş17.000,001.700,0030.05.202410.30
8***********KaramanMerkezCerit KöyüTönbekliÇalılık129294141,241/1İmarsızBoş7.500,00750,0030.05.202410.45
9***********KaramanMerkezCerit KöyüTönbekliÇalılık129295251,461/1İmarsızBoş13.000,001.300,0030.05.202411.00
10***********KaramanMerkezCerit KöyüGüdükkuyuHam Toprak130818512,281/1İmarsızBoş26.000,002.600,0030.05.202411.15
11***********KaramanMerkezCerit KöyüMezarlık CivarıÇalılık130852383,411/1İmarsızBoş23.500,002.350,0030.05.202411.30
12***********KaramanMerkezCerit KöyüSakaralanÇalılık150443332,141/1İmarsızBoş27.000,002.700,0030.05.202411.45

1-Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi, hizalarında gösterilen gün ve saatte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale odasında (Toplantı salonu)  dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü -Başakşehir Mahallesi Şehit Fethi Sekin bulvarı No:40 70200 Merkez/KARAMAN)
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.
3- Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.  Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi,  talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.
6-Satışı yapılan taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde %20 indirim uygulanacak olup taksitli satışlarda indirim yapılmamaktadır.
7- Satışı yapılacak ve mecra irtifak hakkı verilecek taşınmazların; satış bedelleri üzerinden 5.000.000,00-TL'ye (BeşMilyonTL'ye) kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir) 5.000.000,00-TL'den (BeşmilyonTL'den) 10.000.000,00-TL'ye (OnMilyonTL'ye) kadar olan kısmı içim %0.5 (binde beş) 10.000.000,00-TL'yi (OnMilyonTL'yi) aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranlarında işlem bedeli tahsil edilir.
8- İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

  1. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

  2. Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

  3. Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2023 yılı vizeli ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

  4. Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

11- Karaman Defterdarlığının (Muhasebe Müdürlüğü) Vezne çalışma saatleri dikkate alınarak geçici teminatların ödenmesi ve ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.
12- İşgalli  taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
13- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
14- Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.                                   
15- İhale ile ilgili bilgiler http://www.karaman.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.

---------------

CEYHAN KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Müdürlüğünden 

 SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN KAMU KONUTLARI;
SIRA
NO.
İLİİLÇESİMAHALLESİADAPARSELANA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
Blok
Numarası
Kamu Konutunun
(Daire)
Bulunduğu Kat
Kamu Konutunun
(Daire)
Numarası
Kamu
Konutunun
(Daire)
Yüzölçümü(m²)
İmar DurumuArsa PayıVasfıFİİLİ
DURUMU
TAHMİN EDİLEN
BEDEL (TL.)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL.)
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
1AdanaCeyhanGaziosmanpaşa1347111.163,0847/L
 (12. Blok)
2672Konut1/140Kat MülkiyetiBOŞ1.150.000,00115.000,006.06.202410:00
2AdanaCeyhanGaziosmanpaşa1347111.163,0847/L
(12. Blok)
41072Konut1/140Kat MülkiyetiBOŞ1.100.000,00110.000,006.06.202410:30
3AdanaCeyhanGaziosmanpaşa1348216.332,8532/J
(17. Blok)
Zemin172Konut1/200Kat MülkiyetiBOŞ1.050.000,00105.000,006.06.202411:00
5AdanaCeyhanGaziosmanpaşa1348216.332,8532/J
(17. Blok)
Zemin272Konut1/200Kat MülkiyetiBOŞ1.050.000,00105.000,006.06.202411:30
4AdanaCeyhanGaziosmanpaşa1348216.332,8532/I
 (18. Blok)
Zemin172Konut1/200Kat MülkiyetiBOŞ1.050.000,00105.000,006.06.202412:00
1- Yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan ihale komisyonu tarafından hizalarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
2- İhaleye katılacakların;
     a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
     b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
     c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
     ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
     d) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
     e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe   tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki  (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veyateklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.
(1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir
     a) Tedavüldeki Türk Parası
       b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları
     c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
     ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz
(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Ceyhan Malmüdürlüğüne yatırılması ve yatırıldığına ilişkin alınacak belgenin ihale saatinde  İhale Komisyonuna verilmesi zorunlu olup, bu teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra Ceyhan Malmüdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir
(4) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Ceyhan Malmüdürlüğüne yatırılmak istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR19 0001 0000 1500 0010 005118 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Ceyhan Malmüdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur.
4- Satış ihalelerine ilişkin şartnameler, mesai saatleri dâhilinde Ceyhan Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir
5- İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler
6- Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, teklifler 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanarak aynı Kanunun 38 inci maddesi hükümleri gereğince ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Komisyon Başkanlığına verilmelidir
7- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
8- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir.  Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir.
9- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır
10- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
 
İLAN OLUNUR.
(*) Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir.
(*) Bilgi İçin İrtibat Telefonu: (0 322) 613 26 00

 

Limak Bodrum projesi resmen başlıyor! Orman ve sit alanına 5 yıldızlı otel geliyor!  

ATEM Başkanı konut almak isteyenleri uyardı: Sadece yetki belgesi olan emlak danışmanlarından hizmet alın!

Borsada GYO hisseleri umut vadetmiyor! Konut satışlarındaki düşüş GYO'ları negatif etkiliyor!


Geri Dön