28 / 05 / 2024

Milli Emlak arsa satışı: 3 ildeki 20 adet arsa ve arazi KDV'den muaf olarak satılıyor! 

Milli Emlak arsa satışı: 3 ildeki 20 adet arsa ve arazi KDV'den muaf olarak satılıyor! 

Mersin, Giresun ve Konya illerinde yer alan 20 adet arsa ve arazi satışa sunuluyor. Milli Emlak arsa satışı tek tek açıklandı. İşte merak edilenler... Mersin Mut Milli Emlak Şefliği, 5 adet arsa ve araziyi 30 Nisan 2024 tarihinde saat 09:30'da ihale ile satışa sunuyor. 

Mut'ta yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 571,81 metrekare ile 21 bin 364 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 17 bin 250 TL ile 489 bin TL arasında değişiyor. 

Mersin Mut'taki KDV'den muaf satışa sunulan arsa ve arazilerin fiyatları da 57 bin 500 TL'den başlıyor, 1 milyon 630 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Milli Emlak arsa satışı: 3 ildeki 20 adet arsa ve arazi KDV den muaf olarak satılıyor! 

Giresun Milli Emlak da Merkez ilçesinde yer alan 6 adet arsa ve araziyi satıyor. Söz konusu gayrimenkuller için satış ihalesi 8 Mayıs'ta saat 09:00'da yapılacak. 

Giresun Merkez'de yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 19,52 metrekare ile 4 bin 36 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 44 bin 100 TL ile 802 bin 800 TL arasında değişiklik gösteriyor. 

KDV'den muaf olan söz konusu gayrimenkullerin fiyatları ise 147 bin TL'den başlıyor ve 2 milyon 676 bin TL'ye kadar çıkıyor. 

Milli Emlak arsa satışı: 3 ildeki 20 adet arsa ve arazi KDV den muaf olarak satılıyor! 

Konya Milli Emlak ise Karatay, Meram ve Selçuklu'da yer alan 9 adet arsa ve arazi için 9 Mayıs'ta saat 12:00'de satış ihalesi gerçekleştirecek. 

Konya'da yer alan gayrimenkullerin büyüklükleri 700 metrekare ile 28 bin 378 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 350 bin TL ile 3 milyon 975 bin TL arasında değişiyor. 

Konya'daki arsa ve araziler KDV'den muaf olarak 3 milyon 500 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Milli Emlak arsa satışı: 3 ildeki 20 adet arsa ve arazi KDV den muaf olarak satılıyor! 

İlan metinleri: 

MERSİN / MUT İLÇE MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN TAŞINMAZ SATIŞ  İLANI

              
 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN;
              
 S.NoMahallesiMevkiiAdaParselCinsiİmar DurumuFiili DurumuYüzölçümü (m²)Hazine HissesiTahmini Bedel (TL)%30 Geçici Teminat  (TL)İhale Gün ve Saati
 1DeveciKızıldağ9425ArsaKonut Alanıİşgalsiz571,81 m²Tam₺1.630.000,00₺489.000,0030.04.2024 / 09:30
 2DağpazarıTaşlıTepe120101Taşlık Araziİmarsızİşgalli21.364,82 m²Tam₺577.000,00₺173.100,0030.04.2024 / 10:00
 3GeçimliKartallık101338Taşlık-Çalılıkİmarsızİşgalsiz4.678,29 m²Tam₺247.000,00₺74.100,0030.04.2024 / 10:30
 4PamukluTekir110386Çalılıkİmarsızİşgalsiz2.379,58 m²Tam₺105.000,00₺31.500,0030.04.2024 / 11:00
 5Meydan-32273TarlaKonut Alanıİşgalsiz52,21 m²Tam₺57.500,00₺17.250,0030.04.2024 / 11:30
              
 AÇIKLAMALAR:      
              
 1-Yukarıda niteliği, tahmini bedel ve geçici teminatları belirtilen mülkiyeti Hazineye ait olan 5 adet taşınmazın satış ihalesi;  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile hizasında gösterilen tarih ve saatte Mut Hükümet Konağı, Milli Emlak Şefliği Makam Odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
 
 2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;    
 a)-Geçici Teminat Bedellerini Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3 Mut/MERSİN adresinde bulunan Mut Malmüdürlüğü  Veznesine veya Ziraat Bankasında Mut Şubesi nezdinde bulunan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı  TR09 0001 0002 1100 0010 0054 89 no.lu hesabına  (Mahalle ada, parsel numarası ile ihaleye katılacak kişinin T.C.Kimlik numarası belirtilmek suretiyle) yatırılması gerekmekte olup, banka hesabına ödenen geçici teminat bedellerinin, ihale saatinden önce ilgili saymanlıktan onaylı muhasebe işlem fişine çevrildiğine dair makbuzun ibrazı zorunludur.
  
  
 b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgâh belgesi),    
 c)-Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,      
 d)-Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında komisyona ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmelerini, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan,  ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur. 
  
  
  
  
 3-İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Mut Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. 
 4-İstekliler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler. Teklifin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır.Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Geçici Teminat Makbuzunda ihalesine katılmak istediği taşınmazın ada, parsel numarasının da belirtilmesi önem arz edecektir.
  
  
 5-Satılacak taşınmazların ihale bedelinin peşin ödenmesi halinde %20 indirim uygulanacaktır. Taşınmazların satış bedeli, 4706 sayılı Kanunun 5’inci maddesine göre taksitle de ödenebilir. Taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitle ve kanuni faizi ile birlikte ödenir. 
  
  
 6-Taşınmaz satış işleminden KDV alınmayacak ve 4706 sayılı Kanun gereğince taşınmaz malların satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna olup, satışı yapılan taşınmaz mal 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
  
 7-Herhangi bir ihalenin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatte devam edilir.   
 8-Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
 9-Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için %0,25 (onbinde yirmibeş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
  
 10-İhale ilanı http://www.milliemlak.gov.tr ve mersin.csb.gov.tr adresinde ayrıca görülebilir.

 

Giresun ilan metni için tıklayın

Konya ilan metni için tıklayın

Akaryakıt fiyatları yarından itibaren tam bu kadar olacak! Bu sefer indirim müjdesi geldi!

ŞOK aktüel indirimleri! 27 Nisan 2024! ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Bodrum'da 1 günlüğüne villa kiralamanın bedeli servet oldu! 


Geri Dön