24 / 07 / 2024

Milli Emlak yönetmeliğine CHP tepkisi

Milli Emlak yönetmeliğine CHP tepkisi

Maliye Bakanlığı yayınladığı yönetmelik ile Hazine'ye ait taşınmazların kullanımını yeniden düzenlemişti. CHP'liler bu yönetmeliği şiddetle eleştiriyor. Neden eleştriyor? Zararlı yönleri ne? Detaylar için tıklayın
CHP  İzmir  Milletvekili Erdal Karademir'in açıklamasının tam metni:

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, 19 Haziran 2007 tarih ve 26557 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ''Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik'' ile hazinenin özel mülkiyetindeki araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri işgal edenlere öngörülen para cezası kaldırılmıştır.

Naylon fatura sanığı sayın Kemal Unakıtan'ın başında bulunduğu Maliye Bakanlığının seçime üç hafta kala yapmış olduğu bu düzenleme; korunması, gelecek kuşaklara taşınması ve herkesin eşit ve özgürce kullanması gereken kamu arazilerini işgal edenlere bir tür af öngörmektedir. Söz konusu yönetmelik değişikliği, kamu arazilerini işgal edenlerden alınan ''ecrimisil''i kaldırmakta, kamu arazilerinin işgal ve talanını özendirmektedir.

Bu yönetmeliğin, 22 Temmuz seçimlerine yönelik olduğu açıktır. AKP iktidarı yapmış olduğu bu değişiklik ile, Türk ulusunun kendisine emanet ettiği ülkemizin doğal, kültürel ve ulusal değerlerini hiç gözünü kırpmadan ''oy'' uğruna pazarlayabileceğini de ortaya koymuştur.

T.C Sayıştay Başkanlığının Haziran 2006'da yayınlamış olduğu ''Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi'' adlı raporun 25. ve 97. maddesinde ''Kıyıların doğal yapısını bozan kullanımların ecrimisil veya kira uygulamalarıyla devamına izin verilmemesi, kıyılardan herkesin eşit ve serbest yararlanma hakkını ortadan kaldıracak veya sınırlandıracak şekilde kira uygulaması yapılmaması'' istenilmiştir. Rapordaki bu tespit bütün kamu arazileri için geçerlidir. Zira, Ormanlar, Meralar, Yaylalar, Akarsu yatakları, Milli Parklar ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve diğer kamu arazilerinde de benzer işgaller vardır.

Önceki yönetmelikte Ecrimisil, ''Hazine taşınmazının, İdare'nin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdare'nin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, İdarece talep edilen tazminat'' olarak tanımlanırken, 1 Temmuz 2007 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin 4. maddesinin 'ç' bendi ile yapılan değişiklikle, ecrimisil; ''taşınmazın işgalden önceki haliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminat'' olarak değiştirilmiştir. Böylece işgal edilen Hazine arazisi ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin işgalden önceki durumları ( tarla, kumsal, hali arazi vb) esas alınmıştır.

Sayıştay Başkanlığı raporunda, ''ecrimisil''e konu yerlerde, işgalcilerin tamamına yakınının otel, tatil köyleri ve pansiyonlar olduğu, işgallerin ağırlıklı olarak, iskele, restoran, eğlence ve spor yerleri, yüzme havuzları, anfi tiyatro ve tesislerin eklenti yapıları olduğu'' tespiti yapılmıştır. Bunların yanı sıra kamu arazilerinin, seracılık başta olmak üzere farklı kullanımlar ve sanayi amaçlı tesisler içinde işgal edildiği bilinmektedir.

AKP iktidarının sessiz sedasız kamu arazilerindeki ''işgal bedelini kaldırması'' yağmayı özendirecek ve kalıcı hale getirecektir. AKP iktidarı, hala işgalden, talandan ve yağmadan rant beklentisi içindedir. Bu yönetmelik değişikliği ulusal değerlerimize ihanettir. Elbet, Türk ulusu, AKP iktidarından bu tahribatın, işgalin ve ihanetin hesabını soracaktır. Türk ulusu bu hakkını 22 Temmuz seçimlerinde kullanmalıdır.


Geri Dön