28 / 05 / 2024

Milli Emlak, yüzde 20 indirimle 42 adet arsa ve araziyi satıyor! Bu iki ilde büyük fırsat!

Milli Emlak, yüzde 20 indirimle 42 adet arsa ve araziyi satıyor! Bu iki ilde büyük fırsat!

Milli Emlak, iki ildeki 42 adet arsa ve araziyi yüzde 20 indirimle satıyor. Peki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...Milli Emlak tarafından Denizli ve Elazığ'da yer alan 42 adet arsa ve arazi satışa sunuldu. Söz konusu satışlar için ilan metinleri yayımlandı. 

Denizli Çardak Milli Emlak, Çardak ilçesinde yer alan 9 adet arazi ile 1 adet arsayı 28 Mayıs'ta satışa sunuyor. Söz konusu gayrimenkullerin büyüklükleri 405,81 metrekare ile 20 bin 781 metrekare arasında değişiyor. 

Denizli Çardak'taki arsa ve arazilerin geçici teminat bedelleri 5 bin TL'den başlıyor 120 bin TL'ye kadar yükseliyor. Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları ise 25 bin TL ile 600 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Gayrimenkullere peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor. 

Milli Emlak, yüzde 20 indirimle 42 adet arsa ve araziyi satıyor! Bu iki ilde büyük fırsat!

Elazığ Milli Emlak da 29 Mayıs saat 15.00'te 32 adet arsa ve arazi için satış ihalesi düzenleyecek. Gayrimenkullerin büyüklükleri 211,30 metrekareden, geçici teminat bedelleri de 17 bin 400 TL'den başlıyor. 

Elazığ'da yer alan arsa ve arazilerin fiyatları ise 58 bin TL'den başlıyor, 17 milyon 205 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim uygulanıyor. 

Milli Emlak, yüzde 20 indirimle 42 adet arsa ve araziyi satıyor! Bu iki ilde büyük fırsat!

İlan metinleri:

T.C.

ÇARDAK KAYMAKAMLIĞINDAN

(Milli Emlak Şefliği)

İLAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:

Sıra
No
İlçesiMahallesiMevkiiCinsiAdaParselYüzölçümü (m2)Hazine Payıİmar DurumuFiili DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1ÇardakHayriyeDallıboğazTarla1731081.123,96TamPlan dışıKullanılmamaktadır.70.000,0014.000,0028.05.202410:30
2ÇardakHayriyeKemiklialanTarla1733742.960,63TamPlan dışıKullanılmamaktadır.90.000,0018.000,0028.05.202410:45
3ÇardakHayriyeAkçaboğazTaşlık172197405,81TamPlan dışıKullanılmamaktadır.25.000,005.000,0028.05.202411:00
4ÇardakHayriyeYanıklıkTarla176195830,34TamPlan dışıTarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır.50.000,0010.000,0028.05.202411:15
5ÇardakHayriyeKöyaltı Taşlık ve Çalılık11581.803,88TamKöy yerleşik alanıKullanılmamaktadır.300.000,0060.000,0028.05.202411:30
6ÇardakSöğütKabakalanıTarla1187020.718,59TamPlan dışıKullanılmamaktadır.600.000,00120.000,0028.05.202413:15
7ÇardakSöğütKöykenarı Taşlık103252.231,17TamPlan dışıKullanılmamaktadır.150.000,0030.000,0028.05.202413:30
8ÇardakSöğütKöykenarıTaşlık103281.329,91TamPlan dışıKullanılmamaktadır.85.000,0017.000,0028.05.202413:45
9ÇardakGölcükKöyiçiHam Toprak1761754,54TamKöy yerleşik alanıTarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır.230.000,0046.000,0028.05.202414:00
10ÇardakGölcükKöyiçiArsa1896556,81TamKöy yerleşik alanıTarımsal amaçlı olarak kullanılmaktadır.230.000,0046.000,0028.05.202414:15

 

 1. Yukarıda nitelikleri ile tahmini bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati belirtilen Hazineye ait taşınmaz mallar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45’inci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
 2. İhale, Denizli/Çardak Hükümet Konağının 2.Katındaki Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2024 yılında alınmış İkametgâh İlmühaberini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Özel hukuk tüzel kişilerinin ayrıca idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, ayrıca tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi Komisyona vermeleri gerekmektedir.
 4. İhalelere katılacak olanlar, Geçici Teminat bedellerini Çardak Malmüdürlüğü veznesine yatırabilirler. Ayrıca, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları da kabul edilmektedir. Bankalardan ve Özel Finans Kurumlarından hesaba para aktarma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelere ilişkin dekont vb. belgeler geçici teminat belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
 5. İstekliler 2886 Sayılı Kanunun 37’nci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
 6. Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi (KDV), resim ve harçtan müstesna olup, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine tabi tutulmaz. Peşin olarak satın alınması halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır ve ya talep edilmesi halinde satış bedelinin 1/4 peşinatı yatırılarak taksitle de ödenebilir.
 7. Taşınmaz mal satış ihaleleri, Katma Değer vergisinden muaftır.
 8. Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner sermaye hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
 9. Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür. Ayrıca taşınmazın satış bedelinin peşin olarak ödenmek istenmesi halinde bu bedele %20 indirim uygulanacaktır.
 10. Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Çardak Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz görülebilir.
 11. Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

--------------------

ELAZIĞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Milli Emlak Müdürlüğü)

TAŞINIR ve TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA
NO
İLİİLÇESİKÖYÜ/MAH.ADAPARSELCİNSİYÜZÖLÇÜMÜ (m2)HAZİNE
HİSSESİ (m²)
İMAR DURUMUTAHMİNİ                                                                                                                      
BEDELİ  (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI (TL.) 
İHALE TARİH
 VE SAATİ
İHALE USULÜ
1Elazığ Merkez Zenteriç1081Sulu Tarla11.049,57Tamİmarsız3.100.000,00930.000,0029.05.202409:202886/45 Açık Teklif Usulü
2ElazığMerkezDilek (Seli)13611Ham Toprak4.406,58Tamİmarsız3.100.000,00930.000,0029.05.202409:402886/45 Açık Teklif Usulü
3ElazığMerkezPoyraz117101Ham Toprak4.336,95Tamİmarsız4.771.000,001.431.300,0029.05.202410:002886/45 Açık Teklif Usulü
4ElazığMerkezÇatalharman (Hozik)103188Ham Toprak2.549,58Tamİmarsız382.500,00114.750,0029.05.202410:202886/45 Açık Teklif Usulü
5ElazığMerkezHarput1475Arsa276,86Tam5 Kata Müsaadeli Konut Alanı620.000,00186.000,0029.05.202410:402886/45 Açık Teklif Usulü
6ElazığMerkezZafran2513Arsa2.798,361.563,7210 Kata Müsaadeli Konut Alanı17.205.000,005.161.500,0029.05.202411:002886/45 Açık Teklif Usulü
7ElazığMerkezHuseynik (Ulukent)7807Arsa264,56TamTicaret ve Konut Alanı1.510.000,00453.000,0029.05.202411:202886/45 Açık Teklif Usulü
8ElazığMerkezTepeköy1412Ham Toprak5.378,28Tamİmarsız1.200.000,00360.000,0029.05.202411:402886/45 Açık Teklif Usulü
9ElazığMerkezKuyulu2179Arsa211,30Tamİmarsız116.500,0034.950,0029.05.202413:202886/45 Açık Teklif Usulü
10ElazığMerkezGümüşbağlar112379Susuz Tarla1.188,83Tamİmarsız577.000,00173.100,0029.05.202413:402886/45 Açık Teklif Usulü
11ElazığMerkezGümüşbağlar112419Susuz Tarla5.393,11Tamİmarsız2.170.000,00651.000,0029.05.202414:002886/45 Açık Teklif Usulü
12ElazığMerkezGümüşbağlar1173Susuz Tarla9.218,65Tamİmarsız2.310.000,00693.000,0029.05.202414:202886/45 Açık Teklif Usulü
13ElazığMerkezGümüşbağlar112429Taşlık10.475,20Tamİmarsız4.460.000,001.338.000,0029.05.202414:402886/45 Açık Teklif Usulü
14ElazığMerkezGümüşbağlar11280Ham Toprak4.362,84Tamİmarsız1.100.000,00330.000,0029.05.202415:002886/45 Açık Teklif Usulü
15ElazığMerkezYolüstü (Havik)13213Ham Toprak1.331,47Tamİmarsız304.000,0091.200,0029.05.202415:152886/45 Açık Teklif Usulü
16ElazığMerkezYolüstü (Havik)129240Ham Toprak2.202,74Tamİmarsız330.500,0099.150,0029.05.202415:302886/45 Açık Teklif Usulü
17ElazığMerkezYolüstü (Havik)10340Ham Toprak380,07Tamİmarsız153.000,0045.900,0029.05.202415:452886/45 Açık Teklif Usulü
18ElazığMerkezŞahsuvar178110Ham Toprak4.508,88Tamİmarsız1.130.000,00339.000,0030.05.202409:202886/45 Açık Teklif Usulü
19ElazığMerkezŞahsuvar178111Ham Toprak2.737,34Tamİmarsız700.000,00210.000,0030.05.202409:402886/45 Açık Teklif Usulü
20ElazığMerkezŞahsuvar15388Ham Toprak1.917,02Tamİmarsız480.000,00144.000,0030.05.202410:002886/45 Açık Teklif Usulü
21ElazığMerkezŞahsuvar1802Ham Toprak453,10Tamİmarsız114.000,0034.200,0030.05.202410:202886/45 Açık Teklif Usulü
22ElazığMerkezŞahsuvar18114Ham Toprak1.709,29Tamİmarsız428.000,00128.400,0030.05.202410:402886/45 Açık Teklif Usulü
23ElazığMerkezŞahsuvar17844Susuz Tarla3.662,13Tamİmarsız477.000,00143.100,0030.05.202411:002886/45 Açık Teklif Usulü
24ElazığMerkezÇatalçeşme (Mornik)64491Ham Toprak1.686,971.086,975 Kata Müsaadeli Konut Alanı2.720.000,00816.000,0030.05.202411:202886/45 Açık Teklif Usulü
25ElazığMerkezÇatalçeşme (Mornik)51834Arsa1.000,00335,90Ticaret ve Konut Alanı2.360.000,00708.000,0030.05.202411:402886/45 Açık Teklif Usulü
26ElazığMerkezÇatalçeşme (Mornik)60302Arsa1.199,25621,375 Kata Müsaadeli Konut Alanı2.200.000,00660.000,0030.05.202413:202886/45 Açık Teklif Usulü
27ElazığMerkezKurtdere14316Ham Toprak573,91Tamİmarsız58.000,0017.400,0030.05.202413:402886/45 Açık Teklif Usulü
28ElazığMerkezKurtdere14213Ham Toprak1.642,20Tamİmarsız166.000,0049.800,0030.05.202414:002886/45 Açık Teklif Usulü
29ElazığMerkezKurtdere1433Ham Toprak1.731,04Tamİmarsız174.000,0052.200,0030.05.202414:202886/45 Açık Teklif Usulü
30ElazığMerkezKurtdere1753Ham Toprak3.082,07Tamİmarsız216.000,0064.800,0030.05.202414:402886/45 Açık Teklif Usulü
31ElazığMerkezKurtdere1421Ham Toprak2.339,06Tamİmarsız234.000,0070.200,0030.05.202415:002886/45 Açık Teklif Usulü
32ElazığMerkezKurtdere1121Ham Toprak13.066,79Tamİmarsız1.900.000,00570.000,0030.05.202415:202886/45 Açık Teklif Usulü
SIRA
NO
İLİİLÇESİMARKASI -TİPİPLAKASIMODELİMOTOR NOSUARACIN BULUNDUĞU ADRESTAHMİNİ                                                                                                                      
BEDELİ  (TL)
GEÇİCİ TEMİNATI
(TL.) 
İHALE TARİH
 VE SAATİ
İHALE USULÜ
1ElazığMerkezRenault Broadway23 DF 6811996C2JR203702Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü110.000,0033.000,0030.05.202415:402886/45 Açık Teklif Usulü
1- Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen; 32 adet taşınmaz ve 1 adet araç satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre,  ilan metninde  gösterilen  tarih  ve  saatte  Çevre  Şehircilik  ve  İklim  Değişikliği  İl  Müdürlüğü 4. kattaki Toplantı Salonunda  yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen  isteklilerin ihale saatine kadar.  
          Satışa konu her taşınır ve taşınmaz için ayrı olmak kaydıyla;
     a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, tebligat için Türkiye de adres göstermeleri ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi  (İkametgah belgesi) vermeleri,
     b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
     c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu  ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
     d) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
          Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler. 1-Tedavüldeki Türk Parası, 2-Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), 4-Taşımaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırdığına dair alındı belgesi aslını (Banka dekontları kabul edilmeyeceğinin bilinmesi)
     e) İşin gereğine göre, İdarece tespit edilecek diğer belgeleri,  ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri zorunludur.
3- Hazine Taşınmazlarının satışı KDV' den müstesna olup, 5 yıl süre ile Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.  Ayrıca satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre satış bedeline %20 indirim uygulanır.
4- Araç ihale satış bedeline %18 KDV eklenecek olup peşin tahsil edilecek ve herhangi bir indirim ve taksit uygulanmayacaktır.
5- Satışı  yapılacak taşınır mal ve taşınmaz mallar ile irtifak hakkı ihalelerinden  doğacak her türlü vergi, resim, harç  alıcıya aittir.
6- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Yönetmeliğine istinaden satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak  tesisi  (irtifak  hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak ; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye kadar kısmı için %0,5 (binde beş),10 milyon TL' yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
7- Taşınmaz satış ihalelerine iştirak için verilecek Banka teminat mektuplarında, '2886 sayılı kanun şube limitleri ve süresiz olduğu 'ibareleri yer almayan banka teminat mektupları geçerli kabul edilmeyecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma  yapılması  için  Bakanlığa  intikal  ettirilir.  Her  teminat  mektubunda  daha  önce  ilgili  banka  şubesince  verilen  teminat  mektupları  toplamı  ile  aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.
8- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimine mütakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.
9- İta Amiri ihale kararını 15 (Onbeş) işgünü içerisinde onaylar veya iptal eder.
10- İhalelere ilişkin şartname mesai saatleri içerisinde Elazığ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
11- Posta ile yapılacak tekliflerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 47 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce  İhale  Komisyonu  Başkanlığına  ulaşması  şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
12- İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://elazig.csb.gov.tr/ adresinden görülebilir. 

 

Hasan Sözbilir'den korkutan  İzmir  depremi uyarısı: 6,2 şiddetinde deprem...

Herkes denetleniyor ama milyon dolarlık gayrimenkulleri bakkaldan ekmek alır gibi alanlara dokunulmuyor! 

TMSF'den Bursa’da 2 milyar 450 milyon TL'lik dev arsa satışı! 

 


Geri Dön