29 / 02 / 2024

Milli Emlak'tan ucuz arazi fırsatı: O ildeki 5 adet arazi yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor!

Milli Emlak'tan ucuz arazi fırsatı: O ildeki 5 adet arazi yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor!

Denizli Milli Emlak Müdürlüğü, Denizli Babadağ'da yer alan 5 adet arsayı yüzde 20 indirimle satıyor. Peki Denizli Babadağ'daki arazilerin muhammen bedelleri ne kadar? Satış ihalesi ne zaman?Denizli Milli Emlak Müdürlüğü tarafından, Denizli ili, Babadağ ilçesi, Mollaahmet Mahallesinde yer alan 5 adet arazi satışa sunuluyor. 

Denizli'nin Babadağ ilçesinde yer alan araziler için satış ihalesi açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale 14 Aralık günü saat 11:00'de yapılacak. 

Milli Emlak tan ucuz arazi fırsatı: O ildeki 5 adet arazi yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor!

Denizli Milli Emlak tarafından satışa sunulan arazilerin yüzölçümleri 3 bin 361,98 metrekare ile 13 bin 252,75 metrekare arasında değişiyor. 

Denizli Babadağ'daki arazilerin imarsız ve boş durumda olduğu belirtilirken, araziler KDV'den ve 5 sene süreyle emlak vergisinden de muaf tutuluyor. 

Denizli Milli Emlak tarafından satışı yapılacak gayrimenkuller için 34 bin TL ile 140 bin TL arasında değişen geçici teminat bedelleri belirlendi. 

Söz konusu arazilerin fiyatları ise 340 bin TL'den başlıyor, 1 milyon 400 bin TL'ye kadar yükseliyor. 

Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim fırsatı sunulan araziler için ödemeler taksitle de yapılabilecek.  

Milli Emlak tan ucuz arazi fırsatı: O ildeki 5 adet arazi yüzde 20 indirimle satışa sunuluyor!

İlan metni:

T.C. BABADAĞ KAYMAKAMLIĞINDAN (Milli Emlak Şefliği)

 1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 14.12.2023 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tabloda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleler, Babadağ Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini,2023 yılında alınmış İkametgâh Belgesini ve geçici teminata ilişkin belgeyi, Tüzel kişilerin ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- Bankalar ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektupları kabul edilmektedir. Ayrıca, Geçici Teminat tutarları ihale tarihlerinde Babadağ Malmüdürlüğünde bulunan vezneye de yatırılabilecektir. Bankalardan veya Özel Finans Kurumlarından hesaba para yatırma, havale, EFT gibi yollarla yapılan ödemelerin teminat olarak kabul edilebilmesi için ihale tarihinden en az 1 (bir) gün önce bu işlemin gerçekleşmesi Babadağ Malmüdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatinden önce komisyona ibraz edilmesi şarttır.
5- İsteklilerin, 2886 sayılı Kanunun 37.maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklif mektuplarını ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri veya ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşacak şekilde iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
6- Taşınmazların ihale bedeli üzerinden azalan oranlı döner sermaye ücreti alınacaktır. Döner Sermaye ücreti hesaplaması şartnamelerde açıklanmıştır.
7- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süresiyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi resim ve harçtan müstesna tutulmuştur.
8- Taşınmazların satış bedelinin peşin ödenmek istenmesi halinde %20 oranında indirim uygulanacaktır. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
9- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içerisinde Babadağ Milli Emlak Şefliğinden bedelsiz görülebilir.
10- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden, Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.denizli.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 29/11/2023


 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO

MAHALLESİ

CİNSİ

PAFTA NO

ADA
NO

PARSEL

NO

YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)

HAZİNE
PAYI

İMAR DURUMU

FİİLİ DURMU

TAHMİNİ BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNATI (TL)

İHALE
SAATİ

1

Mollaahmet

Ham Toprak

M21b15d1

299

1

3.361,98

Tam

İmarsız

Boştur.

340.000,00

34.000,00

11:00

 

2

Mollaahmet

Tarla

M21b15d4

298

2

9.088,43

Tam

İmarsız

Boştur.

800.000,00

80.000,00

11:10

 

3

Mollaahmet

Ham Toprak

M21b15d1

185

46

13.252,75

Tam

İmarsız

Boştur.

1.400.000,00

140.000,00

11:20

 

4

Mollaahmet

Ham Toprak

M21b15d1

187

3

7.411,56

Tam

İmarsız

Boştur.

700.000,00

70.000,00

11:40

 

5

Mollaahmet

Tarla

M21b15d4

173

2

5.781,97

Tam

İmarsız

Boştur.

550.000,00

55.000,00

11:50

 

 

Bakan Özhaseki'den flaş kentsel dönüşüm açıklaması: Tapusu olanı kimse evinden çıkaramaz! 

Dünyaca ünlü bankadan flaş dolar tahmini! Tarih verip duyurdu!

Veliefendi İşçi Blokları'nda dönüşüm başlıyor!

Sarıyer Belediyesi'nden 66 milyon 216 bin TL'ye satılık arsa! 


Geri Dön