15 / 07 / 2024

Miras kalan gayrimenkulün 2023 yılı intikal ücreti ne kadar?

Miras kalan gayrimenkulün 2023 yılı intikal ücreti ne kadar?

Miras bırakan kişinin malvarlığının tereke adı ile mirasçılara kalmasını ifade eden intikal ücretinin detayları belli oldu. Peki, Miras kalan gayrimenkulün 2023 yılı intikal ücreti ne kadar?Ailelerinden miras bırakılan kişiler mirası devir alırken hangi işlemlerin yapıldığını merak ediyor. Miras konularında en çok bahsi geçen durumda intikal ücretidir.

Miras bırakan kişinin ölümü üzerine, sahip olduğu haklar mirasçılarına geçiyor. Böylece artık borçları da dahil olmak üzere tüm varlıkları mirasçılarının sorumluluğunda oluyor. 

Miras intikali; tapu sicilinde kayıtlı olan mal sahibinin ölümü durumunda miras hakkı mahkeme veya noterden alınmış veraset belgesi ile belirtilen mirasçılar adına tescil edilme işlemidir. Bu tescil ile tapuda doğrudan mirasçılara intikal işlemi gerçekleştiriliyor.

Miras intikali için mirasçılardan tümünün ya da birinin ilgili Tapu müdürlüğüne istenilen belgeler ile başvuru yapması gerekiyor. Bu başvuru üzerine Tapu Müdürlüğü tarafından intikal işlemleri yapılarak ve miras intikali gerçekleştirilir. Şu an isteyenler internet üzerinden e-devlet aracılığı ile de başvuru yapılabilir.

 Miras kalan gayrimenkulün 2023 yılı intikal ücreti ne kadar?

Miras Kalan Taşınmazın 2023 Yılı İntikal Ücreti Nedir?

Miras intikali herhangi bir ücrete tabi olmayan bir işlemdir. Fakat miras kalan taşınmazın vergi borcu gibi herhangi bir borcu bulunuyorsa mutlaka ödenmesi gerekiyor. Dolayısı ile miras kalan tapuyu üzerine alma ücreti söz konusu değil..

2023 yılı veraset ve intikal vergisi tarifesi şu şekildedir;

Matrah  Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı

İlk 1.100.000 lira için  yüzde 1

Sonra gelen 2.600.000 lira  için  yüzde 3

Sonra gelen 5.500.000 lira için   yüzde 5

Sonra gelen 10.900.000 lira için   yüzde 7

20.100.00 lirayı aşan kısım için   yüzde 10

2023 yılı tapu işlemlerinde döner sermeye bedeli 1.298,5 lira.

 Miras kalan gayrimenkulün 2023 yılı intikal ücreti ne kadar?

Miras İntikali İçin Tapuda Hangi Belgeler Gerekli?

AHDhukuk'ta yer alan detaylara göre, Miras intikali işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bazı prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu maddeler için çeşitli belgeler talep edilir. Bu kapsamda söz konusu durum için vatandaşlardan şu belgeler isteniliyor:

İntikali talep edilen gayrimenkulün varsa tapu senedi, tapu senedi yoksa gayrimenkulün malın ada ve parsel numarasını belirtir belge ya da mirasçılardan birinin sözlü beyanı.

Talepte bulunan mirasçının intikali istenen taşınmaz mal sayısı kadar vesikalık fotoğrafı. Özellikle son altı ay içinde çekilmiş 6×4 cm. büyüklüğünde olmalıdır. İntikal talebinde olan mirasçı ya da miras avukatı gibi yetkili temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, avukat kimliği ya da pasaport ve T.C. Kimlik Numarası, Veraset ilamının yani mirasçılık belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği. 

Tebligat üzerine yapıştırılmak üzere pul, Veraset ve İntikal Vergilerinin ödendiğine dair belge, Taşınmaz ile iilgili belediyeden Emlak Vergisinin ödendiğine dair belge istenen evraklar arasındadır.

Kiracılardan yüksek kira fiyatlarına karşı yeni yöntem! Kiracı olduğu evi günlük kiralayana 100 bin TL ceza kesilecek!

Kentsel dönüşümle kimse zorla bir yere gönderilmeyecek! Bakan Yardımcısı açıkladı!

Siltaş Premium'da yüzde 50 peşinatla ve 18 ay sıfır faiz fırsatı!


Geri Dön