17 / 07 / 2024

Miras kavgaları son bulacak! Miras işlemlerinde yeni düzenlemeler belli oldu...

Miras kavgaları son bulacak! Miras işlemlerinde yeni düzenlemeler belli oldu...

Miras işlemlerinde yapılan yeni düzenlemeler ile birlikte kişilerin daha çok pay alabilecekleri kaydedildi. Buna göre, miras düzenlemelerinde yapılan yeni işlemler kapsamında, bir mülkten ayrılan her bireyin, mirasının yarısını tercih ettiği çocuklarına bırakabilme olanağı sağlanıyor. 


Döviz ve altında al-sat kolaylığı!


Bu kapsamda, cebri miras kuralının çiğnenmesi durumunda vasiyetname mahkeme kararı ile birlikte geçersiz kılınabilir. Ölen kişinin çocukları arasında eşit bir dağılımın sağlanması için zorunlu olan kısma uyulması gerekmektedir. Bu hüküm, miras kalan varlıkların adil bir şekilde vasiyete dayalı olarak paylaşılmasını da hedeflemektedir. Yükümlülük ihlali, mirasçılar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir.

Miras kavgalarına son veren bu yeni düzenleme ile birlikte artık en büyük pay, vasiyetçinin tercihine bağlı olarak bir çocuğa aittir. Geri kalan miras ise diğer çocuklar arasında eşit olarak dağıtılır. Fakat, vasiyetname içindeki zorunlu kısmın ihlali halinde mahkeme kararı ile vasiyetname geçersiz sayılabilir.

Bu düzenlemenin amacı, miras kalan varlıkların adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak olacaktır. Zorunlu kısım korunarak mirasçıların hakları güvence altına da alınmış olacaktır.

 Miras kavgaları son bulacak! Miras işlemlerinde yeni düzenlemeler belli oldu...

Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine göre, mirasçı, vasiyetçiye veya yakınlarına karşı ciddi bir suç işlediğinde ya da aile hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini ciddi şekilde yerine getiremediği takdirde mirastan muaf olabilirler. Vasiyetçinin ölümüne dolaylı veya dolaysız olarak neden olan çocuğun mirası mahkeme kararı ile iptal edilebilir. Bu durumda miras, diğer kardeşler arasında paylaşılabilir.

kamusonhaber.com.tr'de yer alan içeriğe göre; Varlıklarınızı farklı oranlarda çocuklarınıza dağıtmak istiyorsanız, bu isteğinizi resmi bir vasiyetname ile belirtebilirsiniz. Fakat bu durumda uyulması gereken önemli kurallar bulunmaktadır. Mirasçılar, malların yarısını zorunlu miras olarak çocuklarına vermek zorunda. Öte yandan, vasiyetçi çocuğun mirasını değiştirebilir. Mirasın yarısını bir çocuğa bırakabilirsiniz ancak diğer yarısı saklı pay olarak kabul edilir ve bu kısım diğer çocuklarınıza eşit olarak dağıtılır. Mahkemenin kararı bu konuda geçerli.

Vasiyetçinin ölümünden sonra dahi, zorunlu miras vasiyetname ile başkasına devredilemez. Mirasçılar, mirasın kalan yarısını kardeşler arasında farklı oranlarda paylaşabilir ve kalan yarısını çocuklarına bırakabilirler.

Fakat, bu dağıtımın diğer kardeşlerin saklı paylaşım haklarını ihlal etmemesi gerekir. Zorunlu kısmın ihlal edilmesi halinde vasiyet mahkeme kararıyla iptal edilir. Tereke taksimi yapılırken ölen kişinin altsoyu, yani çocuğu veya torunu yoksa, miras ölenin diğer yakınları arasında belirli bir sıraya göre paylaştırılacak.

Miras hakkında bilmeniz gereken önemli bir detay! Tüm miras hakkınız otomatik silinebilir...

Miras alacaklar dikkat! Hisse paylaşımları değişiyor mu? 

Mirasçılar hangi durumlarda mirastan men edilebilirler?

Miras paylaşımında önemli detay! Çocuklarına eşit miras bırakmayan anne ve baba hakkında yeni düzenleme...


Geri Dön