05 / 03 / 2024

Miras paylaşımı nasıl yapılır? Eşitlik ilkesi nedir?

Miras paylaşımı nasıl yapılır? Eşitlik ilkesi nedir?

Miras paylaşımı, miras paylaşım davası ile belirlenen bir meseledir. Bu paylaşımda, mirasçının bıraktığı varlıklar birden çok kişinin arasında yapılır. Ayrıca eşitlik ilkesi uygulanarak, herkes denk şekilde paylaştırılmaya dikkat edilir. Peki miras paylaşımı nasıl yapılır?MİRAS PAYLAŞILMASI VE MİRAS ORTAKLIĞI NEDİR?

Birden çok mirasçının olması durumunda miras paylaşımı yapılır. Eğer tek mirasçı söz konusuysa miras bırakan öldükten sonra otomatik olarak tüm haklar ona geçer. Bu nedenle miras paylaşımı işlemine gerek yoktur. Birden çok mirasçı söz konusu olduğunda ise terekedeki haklar ve borçlardan oluşan bir ortaklık meydana gelir. Bu, hukuk literatüründe miras ortaklığı olarak adlandırılmaktadır. 

Miras paylaşımı yapıldıktan sonra miras ortaklığı kaldırılır. Bu ortaklık geçici olduğu için mirasçıların, miras paylaşımı yapılmasını istemeleri doğal bir haktır. Miras paylaşımı işleminden sonra mirasçılar kişisel olarak mal sahibi olurlar. Bu nedenle ortak oldukları miras hakkını sonlandırmış olurlar. Dolayısıyla miras paylaşımı, miras ortaklığını terk ederek, elbirliği hakkından kişisel mal varlığına sahip olmak anlamına gelir. Dolayısıyla bu hukuki işlemin temel amacı mirasın paylaşılmasını sağlamaktır. Eğer mirasçılar, miras ortaklığını sürdürmek zorunda değilse, her zaman miras paylaşımını isteyebilir. Bu hak, mirasçılara hukuki olarak tanınmıştır. 

 Miras paylaşımı nasıl yapılır? Eşitlik ilkesi nedir?

EŞİTLİK İLKESİ NEDİR?

Eşitlik ilkesi, miras paylaşımı sürecinde geçerli olan ilkelerden biridir. Normal şartlarda eşitlik ilkesi, mirasçılar arasında mal varlıklarını denk şekilde paylaştırmayı amaçlar. Ancak bazı durumlarda bu ilke, birçok istisnayı içerir ve önemlidir. Öncelikle, miras bırakanın, mirasçıdaki alacak olduğu mal varlığı, paylaşım sürecinde payına eklenir. Eğer mirasçıya rehnedilmiş bir tereke malı düşüyorsa, malın güvence altına aldığı borç üstlenilmiş olur. Eğer eşlerden birinin ölümü söz konusuysa ve tereke malları arasında ev eşyası ve konut var ise sağ kalan eşin buna mülkiyet hakkı talep etme durumu vardır. Genel olarak miras paylaşımında eşitlik ilkesinin dışında kalan istisnalar bu şekildedir. Ayrıca miras paylaşımındaki diğer ilkeler ise şunlardır: 

  • Mirası paylaşma özgürlüğü ilkesi 

  • Ayni ikame ilkesi

  • Aynen paylaşma ilkesi 

  • Mirasçıların birbirlerine bilgi verme ilkesi  

Miras vergisi nasıl hesaplanır?

Miras ortaklığında arabulucuk nasıl işler?

Miras intikali nedir?


Geri Dön