22 / 05 / 2024

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?

Kendisine miras kalan kimselerin, intikal eden bu miras için vergi ödemeleri şartı bulunuyor. Peki, mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek? Miras vergisi 2021'de ne zaman ödenecek?Menkul ve gayrimenkullerin veraset yoluyla veya ivazsız olarak intikal etmesi durumunda miras vergisi ödenmesi gerekiyor. Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset halinde ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye geçmesi durumunda her sene düzenli olarak miras vergisi ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikal etmesi halinde de miras vergisinin ödenmesi gerekiyor.

Mirasçılar 2021 de ne kadar vergi ödeyecek?

Miras vergisinin ödenmemesi durumunda cezai işlem başlatılıyor. Miras vergisi tahakkukundan itibaren yılda iki eşit taksit şeklinde ödeniyor. Vergi için öncelikle beyanname veriliyor. Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında olsa bile beyanname verilmesi gerekiyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durum bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirildiğinde vergi beyannamesi verilmiyor.

Mirasçılar 2021 de ne kadar vergi ödeyecek?

Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödenecek?

2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

Mirasçılar 2021 de ne kadar vergi ödeyecek?

Veraset ve intikal vergisi hesaplama 2021

Mirasçılar 2021 de ne kadar vergi ödeyecek?

Beyanname verme süreleri ve özel durum
Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

- Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

- Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

-gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

- Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

- Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

Mirasçılar 2021 de ne kadar vergi ödeyecek?

Kredi kartıyla ödeme kolaylığı

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yaptığı açıklamaya göre, vergi daireleri tarafından alınan tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Buna göre, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler online olarak yapılabilecek. 

Mirasçılar 2021 de ne kadar vergi ödeyecek?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 52!

Mirasçılar 2020'de ne kadar vergi ödeyecek?


Geri Dön