21 / 06 / 2024

Mirasçılar dikkat! 2020'de ne kadar vergi ödeyeceksiniz?

Mirasçılar dikkat! 2020'de ne kadar vergi ödeyeceksiniz?

Kendisine miras kalan vatandaşların, intikal eden bu miras için vergilerini ödemeleri gerekiyor. Mirasçılar için vergi dönemi yaklaştı. Peki, mirasçılar 2020 yılında ne kadar vergi ödeyecek? Bir kimsenin vefat etmesi durumunda menkul ve gayrimenkulleri mirasçılarına kalıyor. Miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu oluyor. Çocuklar eşit olarak mirasçı oluyor. Miras bırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alıyor.

Türkiye sınırlarında yer alan tüm gayrimenkuller için emlak vergisi ödeniyor. Emlak vergisi mükellefiyeti, taşınmaza sahip olunan süre boyunca devam ediyor. Gayrimenkul satılana kadar emlak vergisinin her yıl ödeniyor.

Bina ve arazi vergisi mükellefiyeti; vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu, aynı maddenin (8) numaralı fıkrasında yazılı halde ise bu duruma bağlı olarak takdir işleminin yapıldığı tarihi, dört yılda bir yapılan takdir işlemlerinde takdir işleminin yapıldığı tarihi, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlıyor.

Veraset yoluyla intikal eden varlıkların değeri, istisna haddinin altında kalsa dahi beyanname verilmesi gerekiyor. Muristen mirasçılara veraset yoluyla hiçbir mal intikal etmediği takdirde durumun bir dilekçe ile ilgili vergi dairesine bildirilmesi durumunda vergi beyannamesi verilmiyor.

Mirasçılar 2020'de ne kadar ödenecek?

Emlak değeri, bina, arsa ve arazilerinin 2020 yılı vergi değerleri, 2019 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 22,58/2=yüzde 11,29 oranında yükselecek.

2020 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL, olarak dikkate alınacaktır.

Beyanname verme süresi

Ölüm durumunda, mirasçıların dört ay içinde “veraset ve intikal vergisi” beyannamesi vermeleri gerekiyor. Beyannamedeki hesaplama sonucu “veraset ve intikal vergisi” ödeniyor veya yalnızca beyanname vermekle yetiniliyor, vergi ödemesi çıkmıyor. Hesaplamada; öncelikle istisnalar düşülüyor, istisnalardan sonra kalan tutar üzerinden vergi hesaplanıyor.

2020 miras vergisi ne zaman ödenecek?

Veraset ve İntikal Vergisi ilk taksit dönemi 1 Haziran 2020'de başlıyacak. Veraset ve İntikal Vergisi ikinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım'da alınacak.

Mirasçılar dikkat! 2020 de ne kadar vergi ödeyeceksiniz?

Miras intikal vergisi 2020!

2020 vergi takvimi!


Geri Dön