19 / 06 / 2024

Mirasçılar hangi durumlarda mirastan men edilebilirler?

Mirasçılar hangi durumlarda mirastan men edilebilirler?

Miras kavgalarının önüne geçmek amacı ile pek çok yeni düzenleme yapılmaktadır. Buna göre, miras hukukunda eşitlik ve adaleti sağlamak için adımlar somut adımlar atıldığı ifade edildi. Miras paylaşımında merak edilen detaylar ve mirastan men edilme durumda neler yapılır? Mirasın kardeşler arasında eşit olarak dağıtılması ile alakalı çok önemli adımlar atıldı kaydedildi. Bu kapsamda da Çoğu ebeveyn yaşlılık dönemlerinde çocukları ile yaşamış oldukları ilişkiye göre miraslarını paylaştırabilirler.

Bu neden ile miras davalarında eşit, adaletli olmayan paylaşımlar da söz konusu olabiliyor. Yapılan ve hayata geçirilen bu düzenlemeler sonucu ebeveynler, çocuklarına eşit olarak miras bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır. Hayata geçirilen bu düzenlemeler ile beraber aile arasında yaşanan anlaşmazlıklar azalacak ve eşit bir şekilde miras paylaşımı da yapılmış olacaktır.

BU DURUM DA RESMİYAT KAZANDI

Hayata geçirilen bu yeni düzenlemeler doğrultusunda, geçmiş zamanda gerçekleşen miras dağılımları dahi baştan yapılması mümkün hale gelecek. Miras paylaşımında bazı çocuklara daha az pay verilir ya da hiç pay alamazsa bu durum bu düzenlemeler doğrultusunda tekrardan değerlendirmeye alınacağı kaydedildi.

haber32.com.tr'de yer alan içeriğe göre; Türk Medeni Kanunu’nda yalnızca mirasçının miras bırakana veya yakınlara karşı işlenen ağır suçlar ya da aile hukukundan ortaya çıkan görevleri yerine getirmezse mirasçı mirastan men edilme durumları da olabiliyor.

Mirasçılar hangi durumlarda mirastan men edilebilirler?

Miras kalan kişinin ölümüne neden olan çocuk, mirastan çıkartılır ve kalan miras diğer çocuklar arasında eşit şekilde paylaştırılır. Fakat, kişi mal varlığını çocukları arasında hiçbir neden olmadan farklı şekilde paylaştırmak istiyorsa bunu resmi bir şekilde yapması gerekir.

Resmi olarak yapılsa bile diğer hak sahipleri haklarını arayabilirler. Saklı pay miras bırakan kişinin ölümünden sonra bile vasiyetname ile başka birine devri yapılmaz ve diğer kardeşlerin de hakkı koruma altına alınır. Yeni yapılacak olan bu düzenleme ile adaletsizliğin önüne geçilecek.

Miras ne demek?

Miras, bir kişinin ölümü durumunda geride bıraktığı tüm varlık ve borçlarının toplamıdır. Bir kişinin ölümü ile beraber, hayatta kalan aile üyeleri ve yasal mirasçıları tarafından devralınacak olan varlıkları ve aynı zamanda ölen kişinin borçlarını içerir.

Miras paylaşımında önemli detay! Çocuklarına eşit miras bırakmayan anne ve baba hakkında yeni düzenleme...

Mirastan mal kaçırma nedir? 

Miras paylaşımında merak edilenler! Bağışlanmış olan miras bozulur mu?

Miras bekleyenler nelere dikkat etmeli? Miras paylaşımı hakkında yeni karar!


Geri Dön