24 / 04 / 2024

Mutlak tarım alanı nedir?

Mutlak tarım alanı nedir?

Tarım arazileri; Doğal özellikleri ve yapılan tarım şekline göre sınıflara ayrılıyor. Bu sınıflardan biri olan mutlak tarım alanı nedir? Mutlak tarım arazileri neyi ifade ediyor? İşte tarım arazileri...Mutlak tarım alanı nedir?

Tarım arazileri; Doğal özellikleri ve yapılan tarım şekline göre; nitelikleri Bakanlıkça belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım arazileri olmak üzere sınıflara ayrılıyor. Buna göre mutlak tarım alanı ne demektir? Mutlak tarım arazisi nedir?

             

Mutlak tarım arazileri

Bitkisel üretimde, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı olmayan, topoğrafik sınırlamaları yok veya çok az olan, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeniyle tarımda kalması gereken, halihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma elverişli arazilere deniyor.

             

Dikili tarım arazileri

Arazi özelliklerine bağlı kalmaksızın, sayıları, tür ve cinsine göre Bakanlıkça belirlenecek asgari sayıda meyve, asma, fındık, fıstık, gül, çay ve benzeri ağaç, ağaççık ve çalı formunda yöre ekolojisine uygun çok yıllık bitkilerin dikili olduğu tarım arazileri ifade ediyor.

             

Özel ürün arazileri 

Mutlak tarım arazileri ve dikili tarım arazileri dışında toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş her tür bitkisel üretim yapılamayan sadece özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin ve avcılığının yapılabildiği, ülkenin tarımsal üretiminde ülkesel, bölgesel veya yerel önemi nedeni ile tarımda kalması gereken arazilere deniyor.

             

Marjinal tarım arazileri

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topoğrafik sınırlamaları nedeniyle üzerinde sadece geleneksel toprak işlemeli tarımın yapıldığı, yerel önemi olan ve kullanım kararlarının yerel ihtiyaçlara göre belirlendiği araziler olarak karşımıza çıkıyor.

             

Örtü altı tarım arazileri

İklim ve diğer dış etkilerin olumsuzluklarının kaldırılması veya azaltılması için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanılarak oluşturulan örtüler altında ileri tarım teknikleri kullanılarak tarım yapılan araziler olarak tanımlanıyor.

             

Sulu tarım arazileri

Devlet yatırımları ile sulamaya açılmış veya sulama projesi kapsamında olan arazilere deniyor.

             

Kuru tarım arazileri

Halen Devlet yatırımları ile sulanmayan veya sulama projesi kapsamında olmayan, bitki su ihtiyacının sadece doğal yağışlarla karşılanabildiği arazileri ifade ediyor.
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik!Geri Dön