22 / 06 / 2024

Nilüfer Belediyesi'nden sanayi alanı imarlı arsa!

Nilüfer Belediyesi'nden sanayi alanı imarlı arsa!

Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığın, Bursa Nilüfer'de yer alan küçük sanayi alanı imarlı arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış ihalesi 29 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığın, Bursa Nilüfer'de yer alan küçük sanayi alanı imarlı arsa için satış ihalesi düzenliyor.

3 bin 17 metrekare alana sahip arsanın satış ihalesi 29 Kasım 2023 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre söz konusu arsanın muhammen bedeli 30 milyon 200 bin TL olarak açıklanırken, geçici teminat bedeli ise 906 bin TL olarak açıklandı.

Nilüfer Belediyesi nden sanayi alanı imarlı arsa!

ARSA SATILACAKTIR
Bursa İli Nilüfer Belediye Başkanlığından:

İŞİN ADI: 30.200.000,00 TL. Tahmini satış bedelli, 906.000,00 TL. Geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Başköy Küçük Sanatlar Alanı Uygulama İmar Planı dahilinde "Küçük Sanayi Alanında" kalan Başköy Mahallesi 126 Ada 1 Parsel sayılı 3.017,63 m² lik “Arsa” nın satılması işi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Kapalı Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 29.11.2023 Çarşamba günü saat 14.00’de yapılacaktır.
Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edecek şahısların;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge, (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) İç Zarfa konulacak belgeler;
1) Teklif Mektubu,
b) Dış Zarfa konulacak belgeler;
1) İç Zarf,
2) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3) 2023 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
4) Vekaleten başvurularda vekaletname,
5) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte teklif mektuplarını havi kapalı tekliflerini ihale günü saat 14.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosuna vermeleri gerekmektedir.
Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, ilan olunur.
 

İntikali yapılmamış tarım arazileri için mirasçılık belgesi istenecek!

Altındağ Belediyesi'nden başkentte 120 milyon TL'ye satılık arsa!

Mahkemeden çok önemli tapu kararı geldi! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor!


Geri Dön