22 / 02 / 2024

Nimetullah Kaya: Depreme karşı en kesin çözüm nitelikli kentsel dönüşüm!

Nimetullah Kaya: Depreme karşı en kesin çözüm nitelikli kentsel dönüşüm!

Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan'da meydana gelen, depremi hatırlatarak riskli binaların yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşümün önemine değindi.

Referans Pendik: ilk adımda başlayan masalYerkürenin kendi dinamizmi sonucu ortaya çıkan depremi önlemek ve depremden kaçmak pek mümkün olmasa da deprem bilinciyle daha güvenli bir hayat inşa edilebilmek mümkün. Yaptığı açıklamada deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve riskli binaların yeniden inşa edilmesine odaklanılmasının birincil öncelik olduğunu dile getiren Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, alınacak önlemler sayesinde depremin yaratacağı zararları asgari seviyeye çekmenin mümkün olduğuna değindi.

Nimetullah Kaya: Depreme karşı en kesin çözüm nitelikli kentsel dönüşüm!

Güvenli yapı stoğunun artırılması için planlı kentleşme hızlanmalı

Yaptığı açıklamada toprakları deprem kuşağında bulunan bir ülke olarak mevcut yapı stoğunun güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını yakın zamanda yaşanılan  depremde de bir kez daha gördüğümüzü dile getiren Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, “Mevcut istatistiklere bakıldığında; ülkemiz topraklarının yüzde 66’lık kısmının 1. ve 2. derece deprem kuşağında bulunduğunu ve nüfusunun yüzde 71’lik kısmının deprem riski altında yaşadığını görüyoruz. Bu noktada diğer doğal afetler de düşünüldüğünde Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 500 bin birimin dönüşümü aciliyet arz ediyor. 2012'den bu yana 53 farklı kentte ilan edilen 281 çalışma alanımızda kentsel dönüşüm başlamıştı. Bu alanlarda bugüne kadar 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümü sürüyor. Dönüşümün deprem karşısındaki gücü yadsınamaz. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde daha yeni çok şiddetli depremler yaşandı ve ne yazık ki her an yeni bir deprem gerçeği ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyacımız var. Yaşanabilecek büyük depremlere karşı acil olarak riskli binaların yeniden yapılması gerekiyor. Bu noktada Şua İnşaat olarak elimizden geleni yapıyor, ülkemizde güvenli yapı stoğunun artırılması ve planlı kentleşmenin hız kazanması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Geri Dön