17 / 06 / 2024

Ödenmiş emlak vergileri nasıl geri alınır?

Ödenmiş emlak vergileri nasıl geri alınır?

Emlak vergisinde meskenler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunuyor. Muaf olduğundan habersiz bir şekilde vergi ödeyenlere vergileri iade ediliyor. Peki, ödenmiş emlak vergileri nasıl geri alınır?Ödenmiş emlak vergileri nasıl geri alınır?

Emlak vergisinde meskenler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması bulunuyor. Emlak vergisi kanunu gereğince, brüt yüzölçümü 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni olan veya tek meskenin intifa hakkına sahip bulunan; kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler,


Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları emekli, dul, yetim, ölüm ve malûliyet aylığından ibaret bulunanlar,


Şehitlerin dul ve yetimleri, 


Gaziler muafiyetinden yararlanabiliyor.


Muafiyet koşullarını taşıyan kimselerin, belediyeye giderek beyanda bulunması gerekiyor. Aksi halde vergi mükellefiyeti devam ediyor. Bu nedenle muaf olduğundan habersiz bir şekilde vergi ödeyenler de olabiliyor.


Bu noktada Maliye Bakanlığının almış olduğu bir karar devreye giriyor. 14 Mayıs 2014 Tarih ve 53210 sayılı özelge ile belediyelerin (2014 yılı için) 2009 ve izleyen yıllara ait Emlak vergisi iadelerinin yapılması gerektiğini açıkladı. Buna göre fazladan ödenen emlak vergisi idaleri için bir dilekçe ile belediyeye müracaat ediliyor. Dilekçe örneği şu şekilde;


Tarih : ..../.../....

.........................BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

 

Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


- Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

- Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

ADRES:                                                                                 

MÜKELLEF

                                  

Adı  ve Soyadı

                                                                                                  

(İmza)

 

 

GAYRİMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No:...............................

Belediyenin Adı   :........................

Mahallesi     :.......................

Cadde ve Sokağı     :.................

No:     :.............

 

Pafta No:                                          

Ada No:                                      

Parsel No:

...................                                     

...................                                

........................

 


EKLER

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.

2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belge.Emlak vergisi geç ödenirse ne olur?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

Geri Dön