04 / 03 / 2024

Özak GYO 2020 yılı sorumluluk beyanı ve finansal raporu!

Özak GYO 2020 yılı sorumluluk beyanı ve finansal raporu!

Özak GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanı ve finansal raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı.  Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı ve finansal raporu hakkında açıklama yaptı. 

Özak GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait sorumluluk beyanı ve finansal raporu yayınlandı.  

Özak GYO'nun KAP açıklaması:
a) 01/ 01/ 2020 - 31/ 12/ 2020 dönemine ilişkin, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan yıllık finansal tablo ve dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup, 

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablo ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık finansal tablo ve dipnotların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Dosya için tıklayın


Geri Dön