16 / 04 / 2024

Ozan Tedarik Erişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ozan Tedarik Erişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Onur Ozan tarafından kuruldu.Ozan Tedarik Erişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi Pendik'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Onur Ozan tarafından kuruldu.

Ozan Tedarik Erişim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi konusu:
1. Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ; Toptan Kalite Yönetim Sistemleri, Stratejik Planlama, Performans Yönetimi, Reorganizasyon, İş analizleri ve Norm Kadro Projeleri Bütçe Uygulamaları, Süreç Yönetimi, Analiz Yöntemleri, Halkla İlişkiler, Kurumsal iletişim, etkinlik-verimlilik ve kalite odaklı yönetim teknikleri ve benzeri konularda her türlü danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek. 2- Kamu ve özel sektör kuruluşlarına ; hukuki, mali, idari ve sosyal konularda eğitim vermek, sorun çözümlerine yardımcı olmak. 3. Kamu ve özel sektör kuruluşlarına proje danışmanlığı yapmak. 4- Kamuoyu Araştırmaları yapmak. 5. Kamuoyu Araştırmaları yapmak veya yaptırmak , Kamu kuruluşları veya özel sektör adına anket düzenlemek, piyasa araştırmaları yapmak yaptırmak çıkan sonuçları yayınlamak veya yazılı ve görsel basında açıklamak ve yayınlamak 6. Web sayfası düzenlemek e-iş, e-ticaret, e-yönetim, internet, bilgisayar donanım ve yazılım programları ve benzeri elektronik hizmetlerin sunulması, eğitimi ve danışmanlığını yapmak. 7. Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda TKC nın izin verdiği her seviyede ana okulu, ilk öğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 8 Lise ve Fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 9. Futbol, basketbol, veleybol, yüzme, kros, buz pateni, atletizm, satranç gibi alanlarda eğitim vermek amacıyla kurslar açmak ve işletmek. 10. Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik ( bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik ) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek 11 Her türlü eğlence ve gösteri merkezi, sergi ve panayır alanı, kongre merkezi, sanatsal gösteri merkez kompleksi işletmek, kiraya vermek, kiralamak ve danışmanlık yapmak. Yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt içinde yurt dışında sanat ve eğlence gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, tiyatro oyunları, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri sanat ve eğlence faaliyetleri organize etmek, sergilemek, tertip etmek veya ettirmek. 12. Engelli yollarında kullanılan ürünlerin üretimini, thalatını ve ihracatını yapmak. 13. Hür türlü engelli yollarının mimarlık mühendislik hizmetlerini yapmak. 14- Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet, yolu vb.lerin inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işlerini yapmak. 15- Her türlü inşaat, malzemelerinin alımı, satımı, ithalatını ve ihracatını yapmak. 16- Her türlü inşaat tadilat bakıım onarım hizmetleri yapmak. 17- Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 18- Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 19- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işler için gerekli organizasyonları kurmak. 20- Her türlü güvenlik sistemleri ve yedek parça ve aksesuarlarını satmak, imal etmek, ithalatını ve ihracatını yapmak. 21- Güvenlik ve korumaya ilişkin tüm elektronik, optik, audiovisual, mekanik cihaz, kameralar ve monitörler almak ve satmak. 22- Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. 23- Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. 24. Yurt içinde ve dışında her nevi kara, hava ve deniz nakil vasıtaları ile yük ve eşya taşımacılığı, nakliye komisyonculuğu yapmak. 25. Şirket faaliyeti ile ilgili her türlü nakil vasıtaları alır, satar, kiralar ve kiraya verir. 26. Yurt içinde ve yurt dışında paket, zarf ve kargo taşımacılığı yapmak. Araçlı araçsız kurye hizmetleri vermek. 27. Hava, deniz ve kara yolları ile her nevi kargonun nakliyesini, tahmil ve tahliyesini yapmak. 28.Yurtdışı ve/veya yurtiçinde kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği,taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği, dağıtıcılık yapmak. 29. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 30. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 31. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 32. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 33. Her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
 


Geri Dön