23 / 06 / 2024

Patron Havacılık ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Patron Havacılık ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Patron Havacılık ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Metin Şentürk tarafından 50 bin TL sermaye ile 6 Eylül'de Gaziosmanpaşa, Karlıtepe Mahallesi, Martıkuşu Sokak 'ta kuruldu.Patron Havacılık ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Metin Şentürk tarafından 50 bin TL sermaye ile 6 Eylül'de Gaziosmanpaşa, Karlıtepe Mahallesi, Martıkuşu Sokak'ta kuruldu.


Patron Havacılık ve Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a. Şirket yurt içinde ve yurt dışında her nevi hava taşımacılığı işlerini yapmak üzere kurulmuş olup,  1. Türkiyede, Türkiye dışında, Türkiyeden dış ülkelere ve dış ülkelerden Türkiyeye tarifeli veya tarifesiz uçak seferleri ile yolcu, yük ve posta kargo taşımacılığı yapmak,  2. Her türlü hava ulaşım aracını satın almak, kiralamak,kiraya vermek, ithal ve ihraç etmek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak,  3. Hava taşımacılığı için gerekli her türlü makine, araç gereç,teçhizat, yedek parça ve tamir parçalarını üretmek, kiralamak, kiraya vermek,ithal ve ihraç etmek, bunları her şekil ve suretle iktisap etmek ve elden çıkarmak,  4. İlgili ülke yasalarının müsaadesi oranında Türkiyede ve Türkiye dışında havaalanları  iniş,kalkış terminalleri kurmak, kurulu bu tür tesisleri iktisap etmek, kiralamak,bunlara sair suretlerle zilyet olmak ve bunları elden çıkarmak,  5. Sahibi veya zilyedi bulunduğu uçak ve sair hava ulaşım araçları ile üçüncü kişiler mülkiyet veya zilyetliğindeki  hava ulaşım araçlarına, hava alanlarında bakım ve  onarım yerlerinde, uçuş bakım ve onarım hizmetleri vermek,  6. Havaalanlarında ve uçuş sırasında kendi personeline diğer havayolu kuruluşlarının  personeline ve yolculara ücretli veya ücretsiz yeme,içme hizmeti ve diğer her türlü ikram hizmetleri vermek ve bu amaçla gerekli organizasyonları kurmak ve işletmek veya iştirak etmek, ikram ürünlerini almak,satmak, ithal ve ihraç etmek,  7. Türkiye içinde ve dışında kurup işlettiği hava ulaşım organizasyonunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere parça depoları, sundurma ve hangarlar kurmak ve işletmek,  8. Turistik amaçlı veya havayolu ile taşınması üstlenilen yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak  üzere hava limanları dolaylarında veya sair yörelerde otel, motel, hostel, mokamp, kamping,  pansiyon, dinlenme evleri, sportif tesisler, termal istasyonları, animasyon tesisleri, lokanta, kafeterya,konaklama, dinlenme ve eğlenme yerleri tesis etmek, kiralamak ve işletmek, 9. Havaalanlarında ve sair konaklama, alım, satım ve eğlenme tesisleri içinde satış yerleri açmak,  10. Gümrük hattı içi ve dışı gümrük vergisi istisnalı mağazalar kurmak, işletmek,  11. Uçuş ekibi ile birlikte veya ekipsiz olarak yolcu ve yük taşımacılığına mahsus uçak ve helikopter kiralamak ve kiraya vermek,satın almak,satmak,alım ve satımına tavassut etmek, rehnetmek, ipotek etmek,ipotek ve rehinleri fek ve adil etmek, Büyük,küçük her türlü uçak,her cins hava vasıtası ve helikopter işletmek,her türlü ulaşım servis ve hava taksi işletmeciliği yapmak,  12. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili olarak eğitim hizmetleri vermek.  13. Havacılık sektöründe her türlü pozisyonda çalışacak insan kaynaklarını temin etmek, temin edilen  kişileri başka firmalarda çalıştırmak.  14.Havacılık konusunda her türlü brokerlik hizmetleri hizmetleri vermek. 15-Kendisine ve diğer havayolları veya hava ulaşımı ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilere ait uçak ve diğer hava ulaşım araçları için her türlü bilet, hamule senedi satmak, sattırmak, bu amaçla  bilet satış yerleri açmak.   16-Havayolu ile ambulans uçuşları yapabilir (Hasta ve yaralılarla bunlara refakat edecek yolcuların  işletmeye açık hava alanları arasında taşınmasını kapsayan uçuşlar yapabilir). 17-Havayolu ile reklam uçuşları yapabilir (Reklam maksadıyla havadan pano çekilmesi veya havadan yere reklam malzemeleri atmak üzere uçuşlar yapabilir).  18-Boru hattı (petrol hattı) ve yüksek gerilim hatlarına (elektrik hatları) kontrol uçuşları yapmak   ve havadan resim çekmek.  19-Sportif amaçlı havacılık faaliyetlerinde bulunmak, model uçaklar imal etmek, ithalat ve ihracatını yapmak, yarışmalar düzenlemek. 20-Her türlü havacılıkla ilgili uçuş eğitimleri vermek, uçuş öğrencilerine eğitim vermek,  pilotluk, uçuş mühendisliği, hava kontrolörlüğü teknisyenlik, paraşütçülük, hosteslik ve benzeri konularda eğitim hizmetleri vermek. 21-Her türlü hava nakil araçlarının (motorsuz, jet motorlu, pervaneli uçaklar ile her türlü helikopter) üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, bunların kiralanması için anlaşmalar yapmak, bu araçların bakım ve onarımlarını yapmak, bakım onarım anlaşmalarını imzalamak, yedek parçalarının üretimini, ithalat ve ihracatını yapmak. Pilotlu veya pilotsuz kiralamak veya kiraya vermek, çeşitli şekillerde iktisap etmek ve elden çıkarmak. Yurt çapında pazarlama ve servis hizmetlerini vermek, hizmet birimlerinde çalışacak elemanların eğitimlerini sağlamak, bütün bu faaliyetlerin yürütülmesi için yurt içi ve dışında gerekli tüm anlaşmaları yapmakGeri Dön