17 / 06 / 2024

PTT KPSS şartsız 55 bin personel alım şartları nedir? PTT 2023'te personel alımı yapacak mı?

PTT KPSS şartsız 55 bin personel alım şartları nedir? PTT 2023'te personel alımı yapacak mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)'nin 55 bin personel alımı yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alım şartları nedir? PTT 2023'te personel alımı yapacak mı? İşte detaylar... PTT KPSS şartsız 55 bin personel alım şartları nedir? PTT 2023 te personel alımı yapacak mı?

PTT 2023 YILINDA 55 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT'nin 2023 yılında 55 bin personel alımı iddiasına ilişkin resmi bir henüz yapılmadı. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimiz güncellenecektir.

 PTT KPSS şartsız 55 bin personel alım şartları nedir? PTT 2023 te personel alımı yapacak mı?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI NELER?

PTT'de işe alınacak personeller için güncel başvuru şartları şu an belli değil.  Ancak bundan önce yapılan genel şartlar şu şekilde;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Hesaplara her ay 1250 TL yatırılacak! Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile destek parası...

TOKİ kura çekilişi takvimi güncellendi! Çekiliş il il gün gün peş peşe çekilecek! Ankara, Adana, Hatay, Trabzon, Artvin

Hesaplara her ay 1250 TL yatırılacak! Aile Destek Paketi Aralık ayı ödemeleri yattı mı? 2022 Aile destek parası...


Geri Dön