18 / 06 / 2024

Rami Kışlası, Rami Şehir Müzesi'ne dönüştürülecek

Rami Kışlası, Rami Şehir Müzesi'ne dönüştürülecek

Sultan 3. Mustafa döneminde yaptırılan tarihi Rami Kışlası, içinde İstanbul Kütüphanesi'ni de barındıracak Rami Şehir Müzesi'ne dönüştürülecekAA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden aldığı bilgiye göre, Rami Kışlası alanı; müze, kütüphane, alışveriş ve 200 bin metrekareye varan peyzaj düzenlemesi ile İstanbul'un en önemli odak noktalarından biri haline getiriliyor.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Kanunu'nda, Rami Kışlası'nın restorasyon, rölöve, her türlü proje ve inşaatının ajans tarafından yapılacağı maddesi yer alıyor. Buna göre, Rami Şehir Müzesi Projesi'nin önemli bir parçası olan İstanbul Kütüphanesi'nin yapımını başlatacak işbirliği protokolü, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından imzalandı.

Kütüphane, kışlanın bugünkü özelliğinin, mimari formunun özgünlük, kapasite ve rasyonel kullanım açısından çağdaş kütüphane şartlarına imkan vermemesi nedeniyle kışla binasına ek bir yapı tasarımı ile yapılacak. Kütüphane binasının uygulama projesi ve inşası, İstanbul 2010 AKB Ajansı tarafından gerçekleştirilecek.

3 milyon kitap kapasitesi ve sınırsız dijital kayıt imkanı ile 75 bin metrekarelik inşaat alanına sahip kütüphane, Şehir Müzesi'nin kuzey-doğusundaki boş alanda, kışla yapısıyla gabaride (bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliği) yarışmayacak bir şekilde tasarlandı. Ayrıca kütüphanenin günümüz malzemesi ve tekniğiyle çağdaş formlu bir yapı olması da amaçlanıyor.

-RAMİ KIŞLASI-
Rami Kışlası (Diğer adıyla Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası), İstanbul'un Eyüp ilçesinde bulunan, geçmişi 250 yıldan fazla olan tarihi bir yapı. Eyüp-Rami sınırları içinde bulunan Rami Kışlası ya da arşiv kayıtlarındaki adıyla "Rami Çiftliği Kışlası", ilk kez 3. Mustafa döneminde (1757-1774) yaptırıldı.

2. Mahmut döneminde, 1828-1829 yıllarında yenilenen ve büyütülen kışlaya, Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldıran 2. Mahmut'un yeni kurduğu orduya "Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammedin, Allah'ın yardımını görmüş askerleri)" adını vermesi nedeniyle Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası denildi.

1836-1837 tarihlerinde mühendishane öğrencileri Rami Kışlası'nda bulunan Mekteb-i Harbiye'ye taşınınca kışla "Fünun-ı Harbiye-i Mansure" adıyla anılmaya başladı.

Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası, 1980'li yılların başında Genelkurmay tarafından dinlenme ve istirahat alanı yapılmak şartı ile İstanbul Belediyesine devredildi.

Kışla, 1986 yılında dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafından geçici olarak gıda toptancılarına tahsis edilmişti.
AA


Geri Dön