14 / 04 / 2024

Rayiç bedel nedir, nasıl hesaplanır?

Rayiç bedel nedir, nasıl hesaplanır?

Taşınmaz mal sahibi vatandaşların özellikle alım satım yapacakken önemli bir unsur olarak ortaya çıkan rayiç bedel hakkında akıllarda pek çok soru bulunuyor. Peki Rayiç bedeli nedir, ne işe yarar?Taşınmak bir mala (arsa, konut vs.) sahip olanları yakından ilgilendiren, özellikle de o mal ile alım satım yaptıkları dönemde gündeme gelen önemli unsurlardan birisi de rayiç bedeldir. Peki, rayiç bedel nedir ve ne işe yarar?

RAYİÇ BEDEL NEDİR, NE İŞE YARAR?

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre,  Taşınmaz malların, güncel piyasa koşullarına, arz-talep dengelerine göre yıldan yıla değişiklik gösteren değerine rayiç bedel denir. Gayrimenkulün günümüz piyasasındaki alım-satım değeri olan rayiç bedel kanunen ise şu şekilde açıklanıyor. “Satılacak taşınmazların 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilen bedeldir”

Rayiç bedel, alım-satımı yapılacak olan taşınmazın satış bedelini belirlemede önemli bir unsurdur. Bu taşınmazların satış bedeli belirlenen rayiç bedelden daha düşük olamaz. Tespiti ise Maliye Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği değerlendirme kararı sonrası valilik tarafından atanan bir komisyon tarafından yapılır.

RAYİÇ BEDEL NEYE GÖRE BELİRLENİR?

*Piyasada oluşan değer
Arz talep dengeleri, semt, ilçe, mahalle, sokak, ulaşım rayiç bedeli etkileyen koşullardır. Bu koşullar piyasada oluşan değer olarak değerlendirilir.

*Emlak vergisini esas alan değer
Mülkün minimum değeri hesaplanan ve genellikle piyasa değerinin altında olan değer ise emlak vergisi esas alan değerdir.

RAYİÇ BEDEL NASIL HESAPLANIR?

Taşınmaz malın rayiç bedelini hesaplarken öncelikle bulunduğu semtteki en az diğer üç gayrimenkulün metrekaresi ve rayiç bedellerinin bilinmesi gerekmektedir. Daha sonra hesaplama şöyle yapılabilir;

– Gayrimenkulün yer aldığı semtte metrekare başına kaç lira rayiç bedel olduğunu, diğer üç evin rayiç bedelinin toplamını, üç evin metrekare toplamına bölerek saptayabilirsiniz.

– Evin gerçeğe yakın rayiç bedelini, ilk aşamada bulduğunuz metrekare başına düşen bedelini, esas rayiç bedeli bulunmak istenen konutun metrekaresi ile çarparak bulabilirsiniz.

Konut rayiç bedeli nereden öğrenilir?


Geri Dön