05 / 03 / 2024

Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir?

Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre, risk analizleri bir defaya mahsus yapılmıyor; değerlendirme raporunun yenilenmesi gerekiyor. Peki risk değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir?Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir?

Risk değerlendirmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında yapılan ve yapılması zorunlu tutulan bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Bu uygulama sayesinde işyerlerinde meydana gelen tehdit ve zararların en aza indirgenmesi; bir daha gerçekleşmemesi hedefleniyor.


Söz konusu uygulama tek bir sefere mahsus yapılmıyor. Kanuna göre risk değerlendirmesinin yenilenmesi gerekiyor. Peki, "Risk değerlendirmesi kaç yılda bir yenilenecektir?" diyorsanız yanıtı Kanun'daki 12. madde ile açıklayalım; 


Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

MADDE 12 – 

(1) Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir.


(2) Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.


a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.


b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.


c) Üretim yönteminde değişiklikler olması.


ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.


d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.


e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.


f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön