03 / 03 / 2024

Rıza Sarraf'ın yalı davasında bilirkişi raporu hazırlandı! 

Rıza Sarraf'ın yalı davasında bilirkişi raporu hazırlandı! 

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile açılan davada keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye iletildi...Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davada yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye iletildi. 

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, raporda, binaya sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğu, projeye aykırı olarak yapılan müdahale ile mimari ve estetik değerden yoksun yapılaşmanın oluştuğu ifadelerine yer verildi. Binaya yapılan müdahale ile aynı zamanda görüntü kirliliğinin oluştuğunun belirtildiği raporda, inşaat faaliyet ruhsatına aykırı yapılan işlemlerin taşıyıcı sistem üzerinde de olumsuz etki yaptığı açıklandı.

AYKIRILIKLAR TEK TEK SIRALANDI

Üç kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak davanın devam ettiği İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ulaşan raporda, köşkün birinci katındaki tavanın 3.55 metreden 5.69 metreye yükseltildiği, ara cephede bina konturunun ek imalatlarla büyütüldüğü tespitleri yer aldı.

BİNANIN HER YERİ BÜYÜTÜLMÜŞ

Raporda ikinci bodrum katın kısmi büyütülerek birinci bodrum katı ile birleştirildiği, zemin kat seviyesinde arka cephenin 1.5 metre x 5.90 metre büyütüldüğü, bodrum kat seviyesinde ön cephede 5 metre x 17.20 metre ebatlarında büyüme yapıldığı belirtildi.

Raporda, ayrıca arka ve ön cephe zemin katlarında ve ikinci katta büyümeler yapıldığı ifadelerine de yer verildi.

ÇARPIK KENTLEŞME VURGUSU

Davaya konu yapının eski eser niteliğindeki tescil bilgilerinin sanığa tebliğ edildiğine yönelik bilgi bulunmadığı belirtilen raporda, "2863 sayılı yasa hükümlerine göre kültür ve tabiat varlıkları koruma alanında olan taşınmaza; sit şartlarına aykırı olarak inşai ve fiziki müdahalelerde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yerinde yapılan incelemede suça konu taşınmazın emsal fazlalığı proje hilafıyla aynı zamanda çarpık kentleşme, mimari ve estetik değerden yoksun (betonarme) yapılaşmaya ve bu itibarla aynı zamanda görüntü kirliliğine de neden olduğu kanaati hasıl olmuştur" açıklamaları yapıldı.

TAŞIYICI SİSTEM OLUMSUZ ETKİLENMİŞ

İnşaat faaliyet ruhsatına aykırı yapılan işlemlerin taşıyıcı sistem üzerinde olumsuz etki yaptığının belirtildiği raporda, yapılan inşaatın binaya fazladan alan kazandırdığı savunularak, "Yapılan imalat bina vasfındadır" denildi.

İDDİANAMEDEN

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu iddia ediliyor.

İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı belirtiliyor.

İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edildi. 


Geri Dön